Mats Johnsson och Jenny Andersson stående i ett konferensrum

Detaljerad planering och nära samarbete när Primärvården förbereder sig för SDV

För att förbereda sig på vad som behöver göras inför driftstarten av Skånes digitala vårdsystem, SDV, har berörda förvaltningar i Region Skåne sedan en tid byggt upp sina egna utrullningsorganisationer.

Primärvårdens team arbetar nära SDV-projektet och fokus just nu är att få en tydlig överblick över allt som behöver göras och hur det ska genomföras. Jenny Andersson är förvaltningsrepresentant och huvudprojektledare för Primärvårdens team för utrullning*.

- Tänker man primärvård tänker man ofta på vårdcentralerna, och glömmer kanske bort att det är så mycket mer, säger Jenny. Det är barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, kvälls- och helgmottagningar, palliativ vård och ASIH med mera. Verksamheten är också spridd över hela Skåne och införandet av SDV kommer inte att ske samtidigt överallt.

Sedan december förra året är Mats Johnsson, projektledare från SDV-projektet, en viktig del av teamet.
- Mitt huvuduppdrag är att vara länken mellan projektet och förvaltningarna. Jag ska stötta och möjliggöra för förvaltningarna att på bästa sätt kunna förbereda sig för införandet av SDV, säger Mats.

Checklista på aktiviteter

Utrullningsteamet träffas två gånger i veckan och arbetar intensivt med planering för utrullning och driftstart. Det handlar inte bara om dagen då verksamheten får det nya systemet, utan minst lika mycket om förberedelserna inför. Aktiviteterna samlas i en lång checklista.

Teamet går igenom checklistan i detalj för att svara på frågor som: Vad innebär denna aktivitet? Vem ska utföra den? När ska den utföras? Vilken information behövs för att den ska kunna utföras? Alla aktiviteter ska in i en tidslinje, och teamet planerar också in hur många möten de behöver ha med primärvårdens chefer fram till driftstart.

- Planeringen är minst lika viktig som planen. Vårt samarbete och koordinering hjälper oss att få gemensam bild, som gör oss väl förberedda och kommer hjälpa oss fokusera på vad som händer, oavsett när det händer, konstaterar Mats.

Cheferna har huvudansvaret

Jenny Andersson och delprojektledarna planerar också mer i detalj för enskilda verksamheter. De tittar på olika scenarier, räknar ut bästa antal driftstarter per dag, hur många ska träna innan driftstart och hur ska supporten fungera. Delprojektledaren har återkommande möten med ledningsgrupperna i de verksamhetsområden de ansvarar för.

- Cheferna i primärvården är väl medvetna om att SDV kommer att påverka deras verksamhet och har det på agendan. De har dock fullt upp med sin dagliga verksamhet och det är därför viktigt att vi prioriterar vilken information som de kan ta till sig när och guidar dem på ett strukturerat sätt. Men det är viktigt att betona att det är cheferna som har huvudansvaret för införandet i sin verksamhet, säger Jenny.

Stöd och samarbete

Både Mats och Jenny ser ett nära samarbete mellan projektet och verksamheterna som centralt för ett lyckat införande av SDV.
- Ibland kan vi bli frustrerade och tycka att vi inte får den information vi behöver från projektet, men utan projektet står vi oss ganska slätt. Det är viktigt att inte få en vi- och de-känsla, säger Jenny.

- Att vi jobbar tillsammans och inte bara kräver saker av varandra, det är en framgångsfaktor, tror Mats. Från projektet ska vi hjälpa och stödja verksamheterna så att de själva kan driva sin förändring, men det är inte vi i projektet som ska sitta i förarsätet.

Fakta: Utrullningsteamet i Primärvården

Jenny Andersson är huvudprojektledare. Delprojektledare är: Martina Pettersson, Matilda Scharffenberg, Susanne Andersson och Kristina Litzén Stenberg. Medan Jenny håller ihop helheten utifrån ett förvaltningsperspektiv, ansvarar delprojektledarna för olika delar av primärvårdens breda verksamhet.

En stor del av primärvården i Skåne drivs av privata vårdgivare, och detta hanteras i ett separat delprojekt.