Klinisk mikrobiologi återupptar diagnostik

Från och med vecka 8 analyseras Dermatofyter samt Tarmprotozoer DNA-påvisning men med lägre frekvens än ordinarie rutiner. Borrelia DNA-påvisning och HPV typning analyseras också åter igen.

Klinisk mikrobiologi har under pandemin fått göra flera prioriteringar i analysutbudet. Just nu pågår ett arbete för att återgå till ordinarie rutiner. 

Uppdaterad information finns på Laboratoriemedicins sida på Vårdgivare Skåne:

Tillfälliga förändringar i analysutbud pga covid-19