Chefspodden: Harald Roos om nycklarna till att lyckas med förändring

Den största utmaningen med SDV, Skånes digitala vårdsystem, är att vi måste anpassa oss efter systemet och arbeta på ett annat sätt. Det menar Harald Roos som sedan i januari är styrgruppsordförande för SDV i Region Skåne.

Han leder en av de största förändringarna i Region Skånes historia och är dessutom fortsatt involverad i lasarettsbygget i Helsingborg. I Region Skånes Chefspodd delar Harald Roos med sig av utmaningarna och hur han arbetar som ledare kring förändring.

– Vi måste som chefer och ledare verkligen kunna visa på ett bra sätt att det här är nödvändigt. Vi kommer att kunna få enormt stora fördelar av SDV, om vi verkligen utnyttjar det fullt ut. Det kommer att vara besvärligt i början. Det kan vara svårt ibland att se de omedelbara fördelarna och nyttan vi kan dra genom att göra rätt stora förändringar i vårt arbetssätt.

Närmaste chefen behöver visa SDV:s fördelar

Att arbeta med förändring arbetssätt handlar mycket om kommunikation. Vad bör man tänka på som ledare?

– Den viktigaste delen är att de som ska se till att förändringen kommer till stånd och ska utföra jobbet själv måste känna att det här är till det bättre. Det måste dessutom vara fullständigt solklart från din närmaste chef att denne också tycker att det här ska göras.

Harald menar också att det är viktigt att inte skrämmas eller irriteras av skeptikerna.

– Vi kan tvärtom kanske dra nytta av det. Det kan faktiskt komma väldigt bra förslag på anpassningar. Var inte rädda för de 20 procenten, minst, som alltid kommer att vara emot.

Här hittar du podden

Chefspodden finns tillgänglig att lyssna på när det passar dig och du hittar den där poddar finns.