Champix tabletter restnoterade - uppdaterad information 2022-01-07

Samtliga styrkor och förpackningsstorlekar är restnoterade till september 2022.

Läkemedel

Champix (vareniklin) tablett 0,5 mg, 56 st
Champix (vareniklin) tablett 1 mg, 112 st
Champix (vareniklin) tablett 0,5 mg + 1 mg, 53 st samt 165 st

Orsak

Restnoterad hos tillverkaren på grund av tidigare indragning.

Förväntad tillgänglighet

September 2022

Alternativ

För närvarande är även Zyban (bupropion) tablett 150 mg, 100 st restnoterad.

Informationskälla