BH vid förskrivning av bröstprotes

BH kan nu förskrivas, mot egenavgift, vid förstagångsförskrivning av bröstprotes.

En (1) styck BH kan förskrivas mot egenavgift i samband med att patienten förskrivs bröstprotes för första gången.
Därefter är fortsatt behov av BH ett egenansvar och kan inte förskrivas. Har patienten behov av fler BH får hen inhandla dessa på konsumentmarknaden. Försäljning av BH ur Region Skånes upphandlade sortiment är inte tillåtet.
Egenavgiften för patienten är 300 kronor för BH vid förstagångsförskrivning av bröstprotes.