Badsårsfeber

Höga badvattentemperaturer ökar risk att drabbas av badsårsfeber.

Badsårsfeber orsakas av gramnegativa bakterier, främst olika Vibrio-arter. Det är vattenlevande arter som trivs extra bra när vattentemperaturen är över 20 grader.

Vid bad kan de infektera sår och ge upphov till erysipelas-liknande hudinfektion. Även djup infektion som liknar nekrotiserande fasciit och sepsis förekommer. Vibrioner kan också ge upphov till extern otit.

Det är viktigt att tänka på diagnosen under badsäsongen. Normalt behandlar man hudinfektion med antibiotika som bara har effekt på grampositiva bakterier (streptokocker och stafylokocker). Vibrio-arterna har naturlig resistens mot antibiotika såsom exempelvis fenoximetylpenicillin (Kåvepenin), flukloxacillin (Heracillin) och klindamycin (Dalacin).

Tänk på att tydligt ange frågeställningen badsårsfeber eller Vibrio i anamnesrutan på odlingsremissen! Det är inte säkert att dessa bakterier svaras ut, eller ens växer fram, på ”vanlig” sårodling.

Analysportalen Sårsekret Odling

Läs mer hos Smittskydd Skåne, #2/2019 epi skåne