Ändrad rutin för smittspårning

Vårdhygien skåne har uppdaterat flera smittspårningsdokument

Ändrad rutin för smittspårning till 48 timmar före symtomdebut från tidigare 24 timmar i enlighet med Folkhälsomyndighetens uppdaterade direktiv Vägledning för smittspårning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Öppen och sluten vård

Dokumenten Smittspårning kring personal med covid-19 i slutenvård, Smittspårning kring personal med covid-19 i öppenvård och Smittspårning kring personal med covid-19 i övriga verksamheter finns att ta del av på Vårdhygiens sida under Vårdhygienisk information om Covid - 19, under fliken Smittspårningsdokument - Öppen och sluten vård.

Kommunal vård och omsorg

Dokumentet Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg finns att ta del av på Vårdhygiens sida under Vårdhygienisk information om Covid - 19, under fliken Smittspårningsdokument - Kommunal vård och omsorg.