Allergilaboratoriet påminner, glöm inte kundkoden

Allergilaboratoriet i Lund saknar kundkod på många remisser

De senaste veckorna har allergilaboratoriet i Lund uppmärksammat att många remisser, framförallt från Primärvården, saknar kundkod.
Kontrollera att kundkoden finns angiven på remisserna innan provet skickas.
Om inte den finns försenas svaret ut till kund.