Akut blodbrist i Skåne

I Skåne är det just nu akut behov av blod, främst i blodgrupperna A och O. Därför uppmanas du som är frisk och inte gett blod de senaste månaderna att kontakta närmsta blodcentral.

I svensk sjukvård behövs i genomsnitt en blodpåse i minuten, dygnet runt, året om. I Skåne är det just nu akut behov av blod, främst i blodgrupperna A och O.

Eftersom blod bara kan lagras i sex veckor behövs en jämn ström av blodgivare för att säkra sjukvårdens behov. Blodet används exempelvis vid cancerbehandlingar, kroniska sjukdomar, operationer, förlossningar och olyckor. 

Samtliga medarbetare i Region Skåne får lov att ge blod på betald arbetstid om arbetet medger det och efter överenskommelse med närmaste chef.  

Öppettider på närmaste blodcentral hittar du på webbsidan GeBlod.

GeBlod