Adrenalin Martindale Pharma injektionsvätska 0,1 mg/ml, 10x10 ml – kort hållbarhet

För närvarande finns endast förpackningar med kort hållbarhet, utgångsdatum 2021-07-31, tillgängliga för beställning. Oklart när leverans av produkt med längre hållbarhet inkommer till ApoEx.

Alla enheter uppmanas att avvakta med att lägga beställningar om enheten inte med säkerhet vet att produkten förbrukas inom hållbarhetstiden.