Abstral resoribletter restnoterade

Abstral resoribletter i styrkorna 100, 400, 600 och 800 mikrogram är restnoterade och beräknas tidigast finnas tillgängliga i mitten av oktober 2021.

Läkemedel

Abstral resoribletter, sublingual 100 mikrogram, 30 st
Abstral resoribletter, sublingual 400 mikrogram, 30 st
Abstral resoribletter, sublingual 600 mikrogram, 30 st
Abstral resoribletter, sublingual 800 mikrogram, 30 st

Orsak

Restsituationen beror på tillverkningsproblem

Förväntad tillgänglighet

100, 400 och 600 mikrogram beräknas tidigast finnas tillgängliga i mitten av oktober 2021.
800 mikrogram förväntas bli tillgänglig i början av december 2021.

Alternativ

Abstral resoribletter 100 mikrogram, 10 st samt styrkorna 200 och 300 mikrogram finns att tillgå.

LAG  smärta rekommenderar:

  • Översyn av patienters ordinationer och att justeringar görs utifrån bristen på Abstral 400 mikrogram och högre styrkor (ersätt med andra preparat/beredningsformer).

  • Effentora buckaltablett får rekommenderas – med observation på absorptionsprofil – där man behöver 100 mikrogramstablett. Styrkor över 100 mikrogram tillhandahålles inte längre.

Informationskälla