Läkemedelsrådet informerar - ersätter Läkemedelsbulletinen

Från och med september 2019 kommer information från Läkemedelsrådet och Område läkemedel att publiceras som prenumerationsbara artiklar via Vårdgivare Skåne.

För att garantera att du som läsare får artiklarna kan du prenumerera på dem genom att följa instruktionen via Prenumeration. Ange kategori Läkemedel tillsammans med ditt specialområde. 

Samma kvalité som tidigare

Artiklarna kommer att hålla samma goda kvalitet som i Läkemedelsbulletinen med intressanta teman och aktuella ämnen.

Skribenter kommer även i fortsättningen att vara:

  • Läkemedelsrådets terapigrupper
  • Läkemedelsrådets medlemmar
  • apotekare från Område läkemedel
  • gästskribenter

Hälsning från ordförande i Läkemedelsrådet 

Läkemedelsrådet hoppas att du som prenumerant ska ha stor nytta av det nya sätt som läkemedelsinformationen sprids. Fördelarna är att artiklarna kommer mer frekvent, du får de artiklar du är intresserad av och formatet är bättre. 
Kontakta oss gärna via lakemedelsradet@skane.se för synpunkter och idéer om det nya spridningssättet.

Höstens aktiviteter

Inom Läkemedelsrådet är hösten alltid fylld med aktiviteter. Då arbetar vi med uppdatering av bakgrundsmaterial och Skånelistan för 2020. Nytt material kan beställas i början av 2020 via Trycksaksbeställning

Stefan Nilsson
Ordförande Läkemedelsrådet