150 insatser för att förbättra vården genom kunskapsstyrning

Att rädda liv och bidra till jämlik hälsa är visionen för kunskapsstyrningen. Under 2020 görs ett 150-tal insatser inom olika områden för en god vård genom kunskapsstyrning.

Insatser för att förebygga och behandla barnfetma, bättre rutiner för att utreda och behandla matallergier och bättre utredning av kognitiv svikt vid misstanke om demenssjukdom. Det är tre exempel på ett 150-tal insatser som görs under 2020 för en god vård genom kunskapsstyrning.

Inom det nya nationella systemet för kunskapsstyrning har 26 nationella programområden och åtta nationella samverkansgrupper startat sedan 2018. Grupperna planerar ett 150-tal olika insatser under 2020 för att utveckla och förbättra svensk hälso- och sjukvård.

I uppdraget för programområdena och samverkansgrupperna ingår att göra analyser av skillnader i resultat för patienterna, analyser av var det är möjligt att göra verklig skillnad till det bättre och vad som utifrån effektivitet är ändamålsenligt att jobba med tillsammans nationellt. Baserat på analysen tar grupperna sedan fram områden för förbättringsinsatser. Det kan till exempel handla om att ta fram nationella kunskapsstöd som vårdprogram och vårdförlopp, att arbeta med att föra in nya läkemedel och medicinteknisk utrustning på ett ordnat sätt eller att stärka uppföljningen av vården inom ett område.

Kunskapsbaserad vård

- Det är viktigt att erbjuda skåningen kunskapsbaserad vård som stärks med den nationella och sjukvårdsregionala organisationen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.

- I Skåne har vi genomlyst vår kunskapsorganisation och kommer under 2020 att anpassa den lokala kunskapsorganisationen till den sjukvårdsregionala och nationella. Rekrytering av chef för den nya enheten för kunskapsstyrning och FoU pågår. Kunskapsstyrningsrådet i regionen har startat upp och är bemannad med hög kompetens och linjerepresentation.

Vision om att rädda liv och bidra till jämlik hälsa

Att rädda liv och bidra till jämlik hälsa är visionen för kunskapsstyrningen. Målet är att alla invånare ska få en god, jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård samt att både invånare och personal ska känna sig trygga i att bästa tillgängliga kunskap används i varje möte.

Inom alla områden är intentionen att stärka samverkan med patientrepresentanter, kommuner och myndigheter och se till att kunskapsstyrningssystemet harmoniserar med andra stora omställningar inom vården, som exempelvis nära vård. 

Mer information

Region Skåne bygger nu upp en ny kunskapsstyrningsorganisation

Information om det sjukvårdsregionala arbetet på Södra sjukvårdsregionens webb

Information om det nationella arbetet på skr.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter