En modell för systematiskt förbättringsarbete

För att underlätta ditt förbättringsarbete finns här en modell för systematiskt förbättringsarbete. Modellen används i förbättringsutbildningar och innehåller fyra faser.

Under varje fas hittar du de viktigaste checkpunkterna och rekommenderade verktyg för förbättringsarbetet.

Modell för systematiskt förbättringsarbete

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter