Personcentrerad vård - Vad innebär det?

Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra hela personen. Detta är ett förhållningssätt som Enheten för kvalitetsutveckling alltid har med sig i aktiviteter oavsett form av förbättringsarbete.

Personcentrerad vård innebär att respektera och bekräfta personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom, samt att arbeta utifrån denna tolkning för att främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för just denna enskilda person.

En personcentrerad vård innebär också att personens unika perspektiv ges likvärdig giltighet som det professionella perspektivet. Patienten blir medskapare och partner i den egna vården och i vården utveckling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter