Detta är förbättringskunskap

Förbättringskunskap kan beskrivas som "kunskapen om hur vi minskar gapet mellan det vi vet och det vi gör”. Central utgångspunkt är ett förbättringsarbete som drivs systematiskt och kontinuerligt ur ett patientperspektiv.

Förbättringskunskap

Förbättringskunskap är ett kunskapsområde med teorier och metoder där det ingår fyra områden:

 • Systemförståelse
  Hälso- och sjukvårdsorganisationer brukar definieras som det mest komplexa system som människan skapat. Ett system består av delar som i olika stor utsträckning är beroende av andra delar för att fungera. Förändringar i en del av systemet påverkar andra delar på ett sätt som inte är självklart linjärt.

 • Förståelse för variation
  Genom variationsanalyser ökas förståelsen över hur processer beter sig. Variation är antingen skapad eller naturlig. Skapad variation kan vi påverka, det kan handla om hur vi planerar, vilken organisation vi har eller vilka teknologier vi har tillgång till.

  Naturlig variation är inte påverkbar på samma sätt. Naturlig variation handlar om exempelvis årstider, förväntningar, patientens behov eller sjukdomsförlopp.

 • Förändringspsykologi
  Förändringspsykologi ger insikter om hur människor reagerar på förändringsprocesser. Ökad kunskap om förändringspsykologins olika faser ger goda analysverktyg för att vägleda förändringsprocesser till att nå utsatta målsättningar.

 • Kunskapsteori
  Kunskapsteori eller epistemologi handlar om vilken kunskapssyn vi har. Vilken kunskap om något kan nås? Styrande princip ur ett förbättringsperspektiv är det lärandestyrda arbetssättet där vi mäter, testar, utvärderar och lär oss av de förbättringsidéer vi testar.

Goda exempel

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.