Vill du bli förbättringshandledare?

Vill du delta i arbetet mot en bättre sjukvård samt tillägna dig moderna förbättringsmetoder utanför din vanliga arbetsmiljö?

Som förbättringshandledare arbetare du en viss del av din arbetstid tillsammans med Enheten för kvalitetsutveckling i de förbättringsarbeten och utbildningar vi är engagerade i. 

Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till:
Contact

Röster från våra handledare

Många handledare har fått upp ögonen för förbättringskunskap genom att delta i ett förbättringsprogram. Här är några reflektioner kring handledarskapet:

Karin Borgvall

Karin Borgvall

– Handledarskapet har varit otroligt utvecklande. När man lär ut förbättringskunskap överför man en positiv kunskap som berikar och förbättrar verksamheterna som till slut gagnar kunden/patienten.

 

Fredrik Lindahl

Fredrik Lindahl

– Jag är en annan människa än jag var före mitt handledarskap. Det har gett mig en bättre helhetssyn i allt jag gör, större respekt för människors utsatthet i förändringssituationer och nödvändigheten av att göra dem delaktiga. Att möta människor med olika professioner, erfarenheter och arbetsplatser är fascinerade.

Ann-Christin ThörnAnn-Christin Thörn

– Det roligaste med att vara handledare är att se när "polletten" trillar ner för teamet och se glädjen det ger gruppen och individen. Man ser när personerna växer och förstår helheten av förbättringsarbetet och förstår hur man ska arbeta på ett systematiskt sätt.

 

Marie JohnssonMarie Johnsson

– I mitt handledarskap träffar jag deltagare från olika verksamheter från Region Skåne, andra landsting, myndigheter och kommuner. Förbättringsområdena i externa verksamheter är ofta av samma karaktär som dem inom sjukvården, vi skulle kunna lära oss mycket genom att titta på hur andra verksamheter arbetar.

Ingrid AinalemIngrid Ainalem

– Det som är spännande med handledarskapet är att det är oförutsägbart och att man ständigt lär nytt om sig själv och de människor man handleder eller rättare sagt faciliterar. Handledning/facilitering ska kännetecknas av en dialog som ska vara givande och fruktbar för båda parter, till skillnad från den vanliga utbildningsmodellen,envägsprocessen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter