Vill du bli förbättringshandledare?

Vill du delta i arbetet mot en bättre sjukvård samt tillägna dig moderna förbättringsmetoder utanför din vanliga arbetsmiljö?

Som förbättringshandledare arbetare du en viss del av din arbetstid tillsammans med Enheten för kvalitetsutveckling i de förbättringsarbeten och utbildningar vi är engagerade i. 

Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till:
Contact

Röster från våra handledare

Många handledare har fått upp ögonen för förbättringskunskap genom att delta i ett förbättringsprogram. Här är några reflektioner kring handledarskapet: 

 

Ann-Christin Thörn

– Det roligaste med att vara handledare är att se när "polletten" trillar ner för teamet och se glädjen det ger gruppen och individen. Man ser när personerna växer och förstår helheten av förbättringsarbetet och förstår hur man ska arbeta på ett systematiskt sätt. 

Marie Johnsson

– I mitt handledarskap träffar jag deltagare från olika verksamheter från Region Skåne, andra landsting, myndigheter och kommuner. Förbättringsområdena i externa verksamheter är ofta av samma karaktär som dem inom sjukvården, vi skulle kunna lära oss mycket genom att titta på hur andra verksamheter arbetar.

Ingrid Ainalem

– Det som är spännande med handledarskapet är att det är oförutsägbart och att man ständigt lär nytt om sig själv och de människor man handleder eller rättare sagt faciliterar. Handledning/facilitering ska kännetecknas av en dialog som ska vara givande och fruktbar för båda parter, till skillnad från den vanliga utbildningsmodellen,envägsprocessen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter