Vill du bli förbättringshandledare?

Vill du delta i arbetet mot en bättre sjukvård samt tillägna dig moderna förbättringsmetoder utanför din vanliga arbetsmiljö?

Som förbättringshandledare arbetare du en viss del av din arbetstid tillsammans med Enheten för kvalitetsutveckling och produktionsstyrning i de förbättringsarbeten och utbildningar vi är engagerade i. 

Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till:
kvalitetsutveckling@skane.se

Röster från våra handledare

Många handledare har fått upp ögonen för förbättringskunskap genom att delta i ett förbättringsprogram. Här är några reflektioner kring handledarskapet: 

Ann-Christin Thörn, Ortopediavdelning på Hässleholms sjukhus

– Det roligaste med att vara handledare är att se när "polletten" trillar ner för teamet och se glädjen det ger gruppen och individen. Man ser när personerna växer och förstår helheten av förbättringsarbetet och förstår hur man ska arbeta på ett systematiskt sätt. 

Marie Johnsson

– I mitt handledarskap träffar jag deltagare från olika verksamheter från Region Skåne, andra landsting, myndigheter och kommuner. Förbättringsområdena i externa verksamheter är ofta av samma karaktär som dem inom sjukvården, vi skulle kunna lära oss mycket genom att titta på hur andra verksamheter arbetar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter