LPO äldres hälsa

Lokalt programområde (LPO) för äldres hälsa.

LPO äldres hälsa har huvudansvar för ett kunskapsområde som bland annat omfattar geriatrik, vård av multisjuka/sköra äldre, palliativ vård och vård av personer med demenssjukdom. Programområdet fokuserar också på preventivt och hälsofrämjande arbete med syfte att förebygga skador och ohälsa.

Information om medlemmar kommer att uppdateras i april.

Lokala arbetsgrupper (LAG) 

  • LAG läkemedel äldres hälsa
  • LAG palliativ vård, för införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp
  • LAG kognitiv svikt/demens, för införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp
  • LAG sköra äldre 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!