Karriärstöd - Från student till docent

Vetenskap bygger det fundament på vilket hälso- och sjukvård vilar. För att stödja och välkomna studenter och medarbetare hela vägen till en docentur erbjuder Lunds universitet och Region Skåne (ALF-region Skåne) karriärstöd ”Från student till docent”.

Syfte och målgrupp

Syftet med karriärstödet Från student till docent är att lyfta och förtydliga det vidtäckande stöd som finns inom Lunds universitet och Region Skåne för att stimulera, främja, och premiera fler att följa en karriär inom klinisk forskning i Skåne.

Karriärstödet gäller alla legitimerade yrkesgrupper, både privat eller offentligt anställda i Skåne. Utbildningsnivå och stöd finns beskrivet i handlingsplanen.

ALF-Region Skåne

ALF står för avtal om läkarutbildning och forskning. ALF-region Skåne har sedan länge verkat för att stödja utvecklingen Från student till docent inom skånsk hälso- och sjukvård. Detta stöd är manifesterat i ett antal permanenta satsningar i form av bland annat tjänsteutrymmen, forskningsstöd och lönepåslag.

Från student till docent är en sammanställning av ALF-region Skånes sammanhållna stöd för karriärutveckling inom klinisk forskning från grundutbildning till docentur.

Förvaltningsinformation och kontaktuppgifter

Vid frågor, ta kontakt med forskningschef eller samordnare för den förvaltning du är intresserad att få karriärstöd från. Observera att stödet kan skiljas åt mellan de olika förvaltningarna.

För övergripande frågor om karriärstödet kontakta Gavyn Edmunds (forsknings- och innovationsstrateg) via
e-postadress: gavyn.edmunds@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.