Från student till docent

Från student till docent är ett program för dig som vill kombinera sjukvård och forskning inom Skånes sjukhus nordväst (Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus).

Vetenskap bygger det fundament på vilket hälso- och sjukvård vilar. För att stödja och välkomna studenter och medarbetare hela vägen till en docentur erbjuder Skånes sjukhus nordväst programmet "Från student till docent" där flera riktade åtgärder finns för dig som vill kombinera ditt arbete i sjukvården med forskning.

Inom ramen för programmet finns en del åtgärder som gäller alla nivåer. Genom att anmäla dig till någon av dessa aktiviteter hamnar du automatiskt i programmet.

Flödesschema för programmets fem faser

Kurs i att söka vetenskapliga artiklar i medicinska databaser

Du hittar kursen "Pubmed" i utbildningsportalen.

Good Clinical Practice (GCP)

    • Mer information om GCP
    • Sök kostnadsfri GCP utbildning (nästa kurs hålls till hösten och annonseras i utbildningsportalen)

Ekonomiskt stöd

Hjälp med statistik

Referenshanteringsprogram

Kontaktuppgifter till sjukhusbiblioteket i Helsingborg

Har du en forskningsidé?

Har du en klinisk frågeställning eller idé som du vill utveckla men känner att du inte kommer vidare? Tveka inte att kontakta oss Contact

Programmets fem faser:

Det ska löna sig att forska

Förvaltningsledningen ser forskningsmeritering som en investering i kunskap och kompetens vilket är nödvändigt för en sjukvård i ständig förbättring.

Rekommenderat lönetillägg för specialistsjuksköterskeexamen, magister-/masterexamen 2500 kronor.

Disputation/docentur 2500 kronor.

Ytterligare information
Rekommendation avseende ingångslöner

Anställningsuppgifter - ändring i HR Fönster

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter