Från student till docent

Från student till docent är ett koncept för dig som vill kombinera sjukvård och forskning inom Skånes sjukhus nordväst (Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus).

Vetenskap bygger det fundament på vilket hälso- och sjukvård vilar. För att stödja och välkomna studenter och medarbetare hela vägen till en docentur erbjuder Skånes sjukhus nordväst konceptet "Från student till docent" där flera riktade åtgärder finns för dig som vill kombinera ditt arbete i sjukvården med forskning.

Inom ramen för konceptet finns en del åtgärder som gäller alla nivåer. Genom att anmäla dig till någon av dessa aktiviteter hamnar du automatiskt i konceptet.

Flödesschema för konceptets fem faser

Kurs i att söka vetenskapliga artiklar i medicinska databaser

Du hittar kursen "Pubmed" i utbildningsportalen.

Good Clinical Practice (GCP)

Ekonomiskt stöd

Hjälp med statistik

Referenshanteringsprogram

Kontaktuppgifter till sjukhusbiblioteket i Helsingborg

Har du en forskningsidé?

Har du en klinisk frågeställning eller idé som du vill utveckla men känner att du inte kommer vidare? Tveka inte att kontakta oss forskning.hbg@skane.se

Konceptets fem faser:

 • Läkare eller psykolog – du har en formell kompetens att bli antagen som doktorand efter avslutad grundutbildning. Är du läkare och nyfiken på forskning men ännu inte redo att skriva in dig som doktorand – varför inte utnyttja det obligatoriska ST-arbetet som ett första steg mot en fortsatt forskarkarriär?

  Medarbetare med medellång högskole-/universitetsexamen – du behöver, i olika omfattning, komplettera din grundutbildning med forskningsförberedande kurser. Detta görs ofta inom ramen för ett mastersprogram som vanligtvis löper på halvfart eller kvartsfart.

  Vi vill stimulera din nyfikenhet på forskning och göra det enkelt att gå vidare:

   

 • Doktorsexamen är den högsta examen du kan uppnå och innebär att du har den kompetens som krävs att bedriva självständig forskning. Att bli antagen som doktorand kräver att du har den formella kompetens som krävs och en handledare som tar på sig såväl ekonomiskt ansvar som utbildningsansvar.

  Utbildningen tar 4 år på heltid eller 8 år på halvtid.

  Behörighet till utbildning på forskarnivå

  Som antagen doktorand är du student vid ditt lärosäte och har samma rätt som alla andra studenter. Din handledare bör tillhandahålla de verktyg du behöver för dina studier, tex. datorprogram, statistikprogram och referenshanteringsprogram. Programmen beställs via din avdelning på Lunds universitet.

  Programutbud

  Regionala FoUU medel

  Regionala FoUU medel för doktorander utlyses vartannat år.

  Medel att söka

  Läkare som är inskrivna doktorander

  Forskar-AT vid Helsingborgs lasarett eller Ängelholms sjukhus 

  Forskar-AT

  Du som forskar under din ST kan söka ALF-ST medel.

  Utlysning av ALF-medel

  Doktorandveckor

  Doktorandveckor söker du här:

  Forskningsveckor för doktorander

  Information om ansökningar till Stig och Ragna Gorthons stiftelse och Thelma Zoégas fond

  Att skriva en vinnande ansökan

  Få feedback på ditt projekt från seniora forskare

  Feedback på forskningsprojekt för unga forskare

 • Nu när du har examinerats vill vi som arbetsgivare inte att du ska sätta din bok i bokhyllan och gå tillbaka till det du gjorde innan disputationen. Men att starta upp egen forskning betyder inte nödvändigtvis att du måste satsa på en akademisk karriär.

  Mindre lokala forskningsprojekt är enormt viktiga ur ett verksamhetsperspektiv och ofta det som skapar grund för att förbättra den kliniska verksamheten.

  Regionala FoUU projektmedel

  Regionala FoUU projektmedel utlyses vartannat år.

  Medel att söka

  ALF forskningsutrymme för yngre kliniska forskare 2019-2021


  ALF yngre forskare

  Är du kvinna och forskare?

  Då kan du gå med i Lunds universitets nätverk för kvinnliga forskare.

  WINGS

  Implementering av evidensbaserad metod med vetenskaplig uppföljning

  Medel för implementering

 • Forskandet har gett dig mersmak och du är nyfiken på att undersöka nya och större frågeställningar, gärna med nya samarbetspartners än dina tidigare handledare. Du är även intresserad av utbildning och vill ta större ansvar inom någon av våra grundutbildningar.

  Du är villig att avsätta en större del av din arbetstid för forskning och utbildning (>30%) och du är bihandledare för doktorander samt huvudhandledare för masteruppsatser.

  Kravprofil docentur

  Lunds universitets webbaserade postdoktorala program

  Lunds universitets webbaserade postdoktorala program finns att söka för dig som disputerat på Lunds universitet. Detta är kostnadsfritt och anpassat för dig som arbetar heltid.

  Postdoc Career Success at Lund University

  ALF forskningsutrymme för yngre kliniska forskare

  ALF yngre forskare finns för dig som är läkare och som vill avsätta tid för forskning i ditt arbete.

  Utlysning av ALF-medel

  Regionala FoUU projektmedel

  Regionala FoUU projektmedel utlyses vartannat år.

  Medel att söka

  Tjänsteutrymme som klinisk forskare

  För dig som är ämnesansvarig eller kursortsansvarig på läkarutbildningen i Helsingborg

  För dig som inte är läkare

  Är du kvinna och forskare?

  Då kan du gå med i Lunds universitets nätverk för kvinnliga forskare.

  WINGS

  Kostnadstäckning för lön för att frigöra tid att gå obligatorisk docent kurs

  Kontakta Simon.Heissler@skane.se angående kostnadstäckning.

  Perspektiv på lärande

 • Nu är du docent och därmed formellt behörig att huvudhandleda egna doktorander. Att ha en egen forskargrupp med doktorander tar både tid och är kostsamt, du behöver tid för att sköta detta på bästa sätt.

  För arbetsgivaren är dessa forskargrupper ovärderliga eftersom de är essentiella för att klara egen föryngring av akademisk kompetens.

  Kravprofil för att bli professor

  Utlysningar av akademiska tjänster

  Håll dig uppdaterad avseende utlysningar av akademiska tjänster.

  Lediga anställningar på Medicinska fakulteten

  ALF-projektmedel

  ALF-projektmedel finns för dig som är klinisk forskare och som vill avsätta tid för forskning i ditt arbete.

  Utlysning av ALF-medel

  Ekonomiskt stöd för finansiering av forskningstid

  Ekonomiskt stöd för finansiering av forskningstid vid ansökan om adjungerat lektorat/professur finns för dig som:

  • Har/eller tar på dig ett kursorts-/kursansvar på läkarutbildningen i Helsingborg. Anmäl ditt intresse till Caroline.Mellberg@skane.se
  • Har/eller tar på dig ett grundutbildningsansvar på annat program. Anmäl ditt intresse till Simon.Heissler@skane.se

Det ska löna sig att forska

Förvaltningsledningen ser forskningsmeritering som en investering i kunskap och kompetens vilket är nödvändigt för en sjukvård i ständig förbättring.

Rekommenderat lönetillägg efter specialistsjuksköterskeexamen med magisterexamen vid tjänstgöring i adekvat verksamhet 2500 kr.

 • Disputation 2500 kronor
 • Docentur 5000 kronor

Ytterligare information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.