Skånes universitetssjukhus

Här finns lokal information om AT-utbildningen för dig som gör din allmäntjänstgöring på Skånes universitetssjukhus.

På hemvisten för AT-läkare på Sus hittar du övrig information om din AT-tjänst.

Hemvist för AT-läkare på Sus (intranätet)

Lokal information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!