Lasarettet Trelleborg

Här finns lokal information om AT-utbildningen för dig som gör din allmäntjänstgöring på Skånes universitetssjukhus.

På hemvisten för Trelleborgs AT-läkare hittar du övrig information om din tjänst.

Hemvist för AT-läkare på lasarettet Trelleborg (Region Skånes intranät)

Lokal information

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter