Lasarettet Trelleborg

Här finns lokal information om AT-utbildningen för dig som gör din allmäntjänstgöring på Skånes universitetssjukhus.

På hemvisten nedan hittar du övrig information om din tjänst.

Hemvist - För oss AT-läkare på Skånes universitetssjukhus

Lokal information

 • Trelleborg

  Per Wihlborg, AT-chef
  E-post: per.wihlborg@skane.se

  Cecilia Persson, AT-samordnare
  E-post: cecilia.l.persson@skane.se

 • Trelleborg

  Sabine El-Hage, medicin
  E-post: sabine.el-hage@skane.se

  Christian Frantz, kirurgi
  E-post: christian.frantz@skane.se

  Måns Gerle, psykiatri Malmö
  E-post: mans.gerle@skane.se

  Anita Svensson, psykiatri Malmö
  E-post: anita.x.svensson@skane.se

  Björn Johansson, barn- och ungdomspsykiatri
  E-post: bjorn.a.johansson@skane.se

  Kristina Salomonsson, allmänmedicin
  E-post: kristina.salomonsson@skane.se

 • Här hittar du som AT-läkare information om allmänmedicinavsnittet. Övrig information finns på respektive hemvist.

  Omfattning

  AT-tjänstgöringen i allmänmedicin omfattar sex månaders tjänstgöring på en vårdcentral i sjukhusets upptagningsområde, det vill säga det sjukhus där du har din anställning.

  Under tjänstgöringen har du som AT-läkare egen mottagning med både akuta och tidsbeställda besök, men alltid möjligheter att fråga en erfaren kollega. Som AT-läkaren ges du goda möjligheter att bredda och fördjupa dina kunskaper.

  Det självständiga arbetssättet i kombination med regelbunden handledning ger dig tillfälle att utvecklas i läkarrollen samt i teamsamverkan. Möjlighet finns också till enskilda studier och uppföljningsarbete.

  Lokala utbildningar

  Den största delen av AT är klinisk tjänstgöring under handledning. Utöver det erbjuds undervisning och utbildning i form av regionövergripande kurser och kongresser samt lokala arrangemang inom den förvaltning där du tjänstgör.

  Information till dig som arbetar med AT-läkare

  Allmänmedicin

  Ytterligare information

  Du som är handledare, verksamhetschef, handläggare och studierektor hittar detaljerad information på respektive sjukhus hemvist.

 • Lasarettet i Trelleborg

  Under tjänstgöringen är du 4,5 månader inom internmedicin och 4,5 månader inom opererande specialiteter, delvis förlagda till Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Under dessa 9 månader tjänstgör du på mottagning, avdelning och på akutmottagning samt har 4 valfria veckor.

 • Lasarettet i Trelleborg

  Under tjänstgöringen är du placerad i Trelleborg och Malmö inom den allmänpsykiatriska verksamheten och akutpsykiatrin. Möjlighet finns att förlägga hela/delar av tjänstgöringen inom Barnpsykiatrin i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.