Lasarettet i Ystad

Här finns lokal information om AT-utbildningen för dig som gör din allmäntjänstgöring på Skånes universitetssjukhuslasarettet i Ystad.

På hemvisten för AT-läkare i Ystad hittar du övrig information om din AT-tjänst.

Hemvist för AT-läkare på lasarettet i Ystad (Region Skånes intranät).

Lokal information

 • Ystad

  Björn Jönsson, AT-chef
  E-post: bjorn.a.jonsson@skane.se

  Per Brunkwall, Studierektor
  E-post: per.brunkwall@skane.se

  Helena Holmstedt, AT-samordnare
  E-post: helena.holmstedt@skane.se

 • Den största delen av AT är klinisk tjänstgöring under handledning. Utöver det erbjuds undervisning och utbildning i form av regionövergripande kurser och kongresser samt lokala arrangemang inom den förvaltning där du tjänstgör.

  Regionövergripande 

  Regionövergripande arrangeras varje år ett AT-ting under tre dagar på Ystad Saltsjöbad. Under din AT får du chans att delta vid ett tillfälle. Varje vårtermin finns också en gemensam AT-dag för alla.

  Det finns ett antal återkommande stora kongresser i Region Skåne som, beroende på årets tema, kan vara öppna för AT-läkare (t ex Framtidens Specialistläkare, Stora Likarättsdagen). Det finns också möjlighet delta i Läkemedel i Skåne, "REK-mässan", utbildning i Försäkringsmedicin samt en utbildningsdag om antibiotika (STRAMA).

 • Ystad

  Sebastian Djerf, kirurgi
  E-post: sebastian.g.djerf@skane.se

  Per Brunkwall, anestesi
  E-post: per.brunkwall@skane.se 

  Daniel Wiblin, medicin
  E-post: daniel.wiblin@skane.se

  Sofia Schönbeck, akutsjukvård
  E-post: sofia.schonbeck@skane.se

  David Lozansson, ortopedi
  E-post: david.lozansson@skane.se

  Carina Andersen, psykiatri Malmö
  E-post: carina.andersen@skane.se

  Njomza Berisha, psykiatri Lund
  E-post: njomza.berisha@skane.se

  Lukas Cederbom, psykiatri Ystad
  E-post: lukas.cederbom@skane.se

  Malin Resman Friis, allmänmedicin sydost
  E-post: malin.resmanfriis@skane.se

 • Här hittar du som AT-läkare information om allmänmedicinavsnittet. Övrig information finns på hemvisten.

  Omfattning

  AT-tjänstgöringen i allmänmedicin omfattar sex månaders tjänstgöring på en vårdcentral i lasarettets upptagningsområde.

  Under tjänstgöringen har du som AT-läkare egen mottagning med både akuta och tidsbeställda besök, men alltid möjligheter att fråga en erfaren kollega. Som AT-läkaren ges du goda möjligheter att bredda och fördjupa dina kunskaper.

  Det självständiga arbetssättet i kombination med regelbunden handledning ger dig tillfälle att utvecklas i läkarrollen samt i teamsamverkan. Möjlighet finns också till enskilda studier och uppföljningsarbete.

  Information till dig som arbetar med AT-läkare

  Allmänmedicin

  Lokala utbildningar

  Den största delen av AT är klinisk tjänstgöring under handledning. Utöver det erbjuds undervisning och utbildning i form av regionövergripande kurser och kongresser samt lokala arrangemang inom den förvaltning där du tjänstgör.

  Ytterligare information

  Du som är handledare, verksamhetschef, handläggare och studierektor hittar detaljerad information på respektive sjukhus hemvist.

  Hemvist för AT-läkare på lasarettet i Ystad (Region Skånes intranät)

 • Lasarettet i Ystad

  Opererande specialiteter

  Som AT-läkare i opererande specialiteter får du tidigt självständigt handlägga fall på akutmottagningen, men alltid med bra stöd från bakjour och andra seniora läkare.

  Du tar hand om både kirurgpatienter och ortopedpatienter på akutmottagningen genom hela placeringen, och utöver det har du en enskild vecka med ortopedi där du kan få medverka vid operationer och mottagning.

  När du gör din AT-tjänstgöring inom kirurgi är du med vid operationer och får ibland också själv operera tillsammans med en erfaren kirurg. Du är placerad inom anestesi under två veckor och en vecka inom urologi.

  Därutöver kan du, i den mån det finns utrymme, få vara en vecka inom palliativ verksamhet och gynekologi samt få en valfri vecka. Arbetet på akutmottagningen innefattar kvällstid och helgjourer under dagtid. Du har alltid tillgång till en senior kollega även under dessa pass.

  Invärtesmedicinska specialiteter

  Internmedicin tar hand om patienter inom såväl planerad som akut verksamhet. Placeringen genomsyras av viljan att skapa de bästa förutsättningar för att AT-läkaren ska få en bred, men ändå djup inblick i de internmedicinska spörsmålen.

  Du kommer att tjänstgöra på akutmottagningen och de internmedicinska avdelningar, men har även möjlighet att tjänstgöra en vecka inom barnmedicin i Ystad eller infektionsmedicin i Kristianstad. Du ingår i jourverksamheten med tillgång till en senior kollega.

 • Lasarettet i Ystad

  Du tjänstgör inom den allmänpsykiatriska verksamheten, akutpsykiatrin och psykosverksamheten i Malmö eller Lund. Utifrån intresse och tidigare erfarenhet från psykiatrin kan tjänstgöring också förläggas till beroendecentrum eller barn- och ungdomspsykiatrin. Jourtjänstgöring förekommer, men alltid tillsammans med legitimerad och erfaren kollega.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.