Lasarettet i Landskrona

Här finns lokal information om AT-utbildningen för dig som gör din allmäntjänstgöring på lasarettet i Landskrona.

På hemvisten för AT-läkare på lasarettet i Landskrona hittar du övrig information om din AT-tjänst.

Hemvist för AT-läkare på lasarettet i Landskrona (Region Skånes intranät)

Lokal information

 • Landskrona

  Jonas Tengsmar, AT-chef
  E-post: jonas.k.tengsmar@skane.se

  Daniela Antonieva, AT-samordnare
  E-post: daniela.antonieva@skane.se

 • Landskrona

  Johan Färngren, medicin
  E-post: Johan.farngren@skane.se

  Hanna Mostl, studierektor
  E-post: hanna.mostl@skane.se

  Björn Johansson, barn- och ungdomspsykiatri
  E-post: bjorn.a.johansson@skane.se

  Annika Rahm Andersson, allmänmedicin
  E-post: annika.rahmandersson@skane.se

  Gustav Torstensson, opererande specialiteter
  E-post: gustav.torstensson@skane.se

 • Här hittar du som AT-läkare information om allmänmedicinavsnittet. Övrig information finns på respektive hemvist.

  Omfattning

  AT-tjänstgöringen i allmänmedicin omfattar sex månaders tjänstgöring på en vårdcentral i sjukhusets upptagningsområde, det vill säga det sjukhus där du har din anställning.

  Under tjänstgöringen har du som AT-läkare egen mottagning med både akuta och tidsbeställda besök, men alltid möjligheter att fråga en erfaren kollega. Som AT-läkaren ges du goda möjligheter att bredda och fördjupa dina kunskaper.

  Det självständiga arbetssättet i kombination med regelbunden handledning ger dig tillfälle att utvecklas i läkarrollen samt i teamsamverkan. Möjlighet finns också till enskilda studier och uppföljningsarbete.

  Lokala utbildningar

  Den största delen av AT är klinisk tjänstgöring under handledning. Utöver det erbjuds undervisning och utbildning i form av regionövergripande kurser och kongresser samt lokala arrangemang inom den förvaltning där du tjänstgör.

  Information till dig som arbetar med AT-läkare

  Allmänmedicin

  Ytterligare information

  Du som är handledare, verksamhetschef, handläggare och studierektor hittar detaljerad information på respektive sjukhus hemvist.

 • Lasarettet i Landskrona

  Under tjänstgöringen är du 6 månader inom internmedicin i huvudsak förlagd till Lasarettet i Landskrona. Placeringen innehåller  även fyra veckor tjänstgöring på ortopedi I Helsingborg, två veckors tjänstgöring på HIA i Lund samt en vecka på MAVA i Helsingborg.

  Tre månader  opererande specialiteter är förlagda i huvudsak till Helsingborgs lasarett på kirurgiska vårdavdelningar samt inom den akuta kirurgin med placering på kirurgens akutintag.

 • Lasarettet i Landskrona

  Under tjänstgöringen är du placerad i Helsingborg inom den allmänpsykiatriska verksamheten och akutpsykiatrin. Möjlighet finns att förlägga hela/delar av tjänstgöringen inom Barnpsykiatrin i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.