Lasarettet i Landskrona

Här finns lokal information om AT-utbildningen för dig som gör din allmäntjänstgöring på lasarettet i Landskrona.

På hemvisten för AT-läkare på lasarettet i Landskrona hittar du övrig information om din AT-tjänst.

Hemvist för AT-läkare på lasarettet i Landskrona (intranätet).

Lokal information

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter