Skånes universitetssjukvård

Här finns lokal information om AT-utbildningen för dig som gör din allmäntjänstgöring på Skånes universitetssjukvård eller handleder alternativt ansvarar för AT-läkare.

Den lokala informationen varierar beroende på vilket sjukhus du är placerad på. Välj därför det sjukhus där du har din anställning för att få mer information.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter