eTjänstekort (RS-kort)

Ett RS-kort är ett elektroniskt ID-kort (eID-kort) med Region Skånes tjänstecertifikat, även kallat SITHS-kort. Kortet ska användas av samtliga medarbetare för all identifiering inom Region Skåne.

För att klara allt högre krav på säkerhet och identifiering har regionstyrelsen beslutat om införande av eTjänstekort med tjänstecertifikat som ska användas av samtliga medarbetare för all identifiering inom Region Skåne.

Med tjänstecertifikaten höjs säkerheten avsevärt vid inloggning till IT-system. Detta är även en förutsättning för att kunna dela elektronisk information på ett effektivt och säkert sätt.

 • Privata vårdgivare
  1. Telia E-legitimation beställs via nedanstående länk.
  2. Telia E-legitimation kan även användas privat och behöver inte returneras vid ev. upphörande av verksamheten.
  3. Telia E-legitimation måste kompletteras med certifikat från Region Skåne. När kortet levererats beställs certifikat via webbformuläret Beställning. Formuläret finns under rubriken Beställningar och komma igång. 

   Beställ Telia E-legitimation  telefon 020-32 32 62, tonval 3

 • Offentliga vårdgivare

  Om du är offentlig vårdgivare hittar du all information om eTjänstekortet (RS-kortet) på Region Skånes gemensamma intranät.

  RS-kort (eTjänstekort) på intranätet

 • Övriga användare
  1. Elektroniska id-kort (eID-kort) beställs via Telias hemsida.
  2. Detta kort kan även användas privat och behöver inte returneras vid ev. upphörande av verksamheten.
  3. Kortet måste kompletteras med certifikat från Region Skåne. Vänd dig till din uppdragsgivare från Region Skåne för hjälp att skaffa Region Skåne certifikat.

   Beställ ID-kort hos Telia  telefon 020-32 32 62, tonval 3
 • Kontakt eTjänstekort

  Privata vårdgivare

  Kontakta Servicedesk tel 0776-73 00 00 (externt).

  Offentliga vårdgivare

  Kontakta Servicedesk för frågor som rör din dator och kortläsare: 
  30 000 (internt) eller 0776-73 00 00 (externt).

  Kontakta din närmaste kortstation för frågor kring beställning eller uthämtning av eTjänstekortet (RS-kort).

  Gå till Region Skånes gemensamma intranät för frågor angående dina elektroniska certifikat:

  Kontakt eTjänstekort (intranätet)

  Privata tandläkare
  Vårdgivarservice 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter