Komma igång

Offentliga vårdgivare kan få stöd med att komma igång från sin förvaltning medan privata vårdgivare får stöd från IT-kundtjänst för privata vårdgivare.

Säker inloggning

Vid uppstart av en ny enhet är det viktigt att veta att systemen för vårddokumentation kräver säker inloggning.

Se till att alla användare på din enhet har ett eget eTjänstekort/Telia E-legitimation. 

För att kortet ska fungera behöver även ett giltigt Region Skåne certifikat laddas ner.

Läs mer om eTjänstekort, E-legitimation och certifikat här

Vårdgivare med fast anslutning

Vårdgivare med fast anslutning till Region Skånes nät ska abonnera på PC-arbetsplats som tjänst. Denna tjänst inkluderar all PC-utrustning:

 • Microsoft Office
 • nödvändig infrastruktur
 • drift, supporttjänster och servicedesk
 • fast månadskostnad/PC-arbetsplats.

Kvalitetssäkrade utskrifter

Vårdgivare med fast anslutning till Region Skånes nät ska även abonnera på "Utskrift som tjänst" för att säkerställa korrekta och kvalitetssäkrade utskrifter från de regiongemensamma IT-tjänsterna.

Tjänsten inkluderar alltid all skrivarutrustning:

 • nödvändig infrastruktur
 • förbrukning exklusive papper
 • drift och supporttjänster
 • fast månadskostnad/utskriftstjänst

Beställ via eKatalog eller webbformulär

Webbformulär för privata vårdgivare utan tillgång till eKatalog:

Vårdgivare med fast anslutning beställer dessa tjänster i eKatalog.

Prestandakrav vid extern åtkomst

Här finns beskrivet vad som krävs för att din dator ska kunna anslutas till Region Skånes nät, information om bland annat virusskydd, PC-utrustning och skrivare som går att ansluta.

Se till att alla krav är uppfyllda enligt dokumentet prestandakrav vid extern åtkomst.

Prestandakrav vid extern åtkomst (pdf)

För offentliga vårdgivare

Vänd dig till den egna förvaltningen för direktiv gällande verksamhetsstart.

För privata vårdgivare

När alla prestandakrav är uppfyllda ska följande beställas:

 • Beställ sedan tjänster nödvändiga för åtkomst till Region Skånes nät.
 • Beställ därefter behörighet till relevanta system.
 • Glöm inte att avbeställa tjänster och behörigheter till system när dessa inte längre behövs.

Här kan du lägga dina beställningar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter