VDI - citrixbaserad lösning

Syftet med VDI är att Region Skåne ska kunna, i en säker kontext, leverera åtkomst till interna vårdstödssystem för samarbetsparter vars IT-miljöer inte står under Region Skånes kontroll.

Hälsovalsenheten själv införskaffar användarlicens för de applikationer som kräver det. Detta kommer att behöva verifieras vid beställning av behörigheten till applikationen. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!