Rutiner och instruktioner

Här hittar du rutiner och manualer för Tillväxtjournalen.

Reservrutiner

Vid planerade/oplanerade stopp i Tillväxtjournal ska all journaldokumentation ske med papper och penna. Efter stoppet ska journaldokumentationen skrivas in i Tillväxtjournalen så snart det är möjligt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter