Rutiner och instruktioner

Här hittar du rutiner och manualer för Tillväxtjournalen.

Reservrutiner

Vid planerade/oplanerade stopp i Tillväxtjournal ska all journaldokumentation ske med papper och penna. Efter stoppet ska journaldokumentationen skrivas in i Tillväxtjournalen så snart det är möjligt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.