Support och kontakt

Kontaktuppgifter för supportärenden.

Telefonnummer till IT Servicedesk

077-6730 000 (externt) samt 30 000 (internt), knappval 2, därefter val 6.

Kontaktvägar

Rutiner för kontakt via Meliors funktionsbrevlåda

Registrera ärende i Ritz (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.