Programvara, beställning och installation

Information för privata vårdgivare och leverantörer. Här hittar du information om programvara, beställning och installation. Om du är offentlig vårdgivare hittar du all information om RSVPN på Region Skånes intranät.

Anvisningar

 • Observera att du förutom ditt eIDkort eller reservkort behöver ha dina PIN-koder (både legitimerings- och signeringskod) tillgängliga.

  1. Sätt ditt kort i kortläsaren.
  2. Logga in till HCC Administration
  3. Du får nu upp fönstret "Välj ett digitalt certifikat". Beroende på typ av kort (eID eller Reservkort) väljer du antingen din e-legitimation eller kortnumret. Klicka sedan "OK". 
  4. Ange PIN-koden för identifiering/legitimering
  5. Nu får du får upp ett fönster för HCC Administration där "Hämta nytt certifikat" är markerat. (Eventuellt får du innan dess upp ett pop-up fönster om att installera CAPICOM. Gör detta i så fall först). Klicka på "Nästa".
  6. Klicka "Nästa" igen när du har kontrollerat informationen. HCC hämtas och installeras. Observera att när du är i "Steg 2 av 2" måste du vänta tills NetID-ikonen har slutat snurra innan du fortsätter.
  7. Hämtningen är klar när det står "Hämtning och installation" är slutförd. Klicka på "Nästa" för att gå vidare.
  8. Klicka på "Slutför" när nerladdningen är klar. Du kommer tillbaka till startsidan.
  9. Ta kortet ur läsaren, sätt i det igen och kontrollera med hjälp av Administrationen i programmet NetID att dina nya SITHS-certifikat har sparats ner på kortet. Du kontrollerar genom att högerklicka på Net iD-symbolen.  Välj "Administration". Finns de nya certifikaten synliga så är ditt SITHS-kort uppdaterat och redo att användas.

  Det kan hända att skrivningen misslyckas på grund av att det inte finns plats på kortet. Prova då att först ta bort eventuellt gamla SITHS-certifikat med hjälp av administrationen i Net iD. Gör sedan om processen. Om du får problem, kontakta Servicedesk på telefon (077-67)30 000.

  I samband med första inloggningen installeras ett antal programvaror som visas som tillägg i webbläsaren. Välj att köra tilläggen.

  1. Hämta och installera senaste "Installer Service" och NetID.
  2. Installera din kortläsare och kontrollera att kortläsaren fungerar genom att öppna "Traybar" på skärmen och högerklicka på ikonen för NetID.
 • För att ditt eTjänstekort ska fungera måste du installera en kortläsare. Här hittar du leverantörer av godkända kortläsare:

  All programvara finns att ladda ner från Region Skånes FTP-server. Inloggningsuppgifter lämnas ut av Servicedesk (telefon: 077-67 30 000, tryck 2 vid menyval).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.