Filspecifikation

Fil för export av vårdkontakter.

Information

 • Bilagor för filspecifikation (xls)

  Första posten

  Fält

  Typ

  Längd

  Obligatorisk

  Anmärkning

  Landsting Text 10 Ja RSK för Region Skåne
  Posttyp Text 1 Ja A för användare av lokala Priva.
  B för övriga
  Avtalspart ID Numerisk 4 Ja Tilldelas av Region Skåne
  Specialgrupp Text 2 Ja Enligt kodförteckning (bilaga 1)

  Vårdkontakter

  Fält

  Typ

  Längd

  Obligatorisk

  Anmärkning

  Sekel Numeriskt 2 Ja Sekel när patient är född. 18-1800-talet
  19-1900-talet 
  20-2000-talet
  Personnummer Text 11 Ja

  ååmmdd-nnnn.
  Även reservnummer ska kunna hanteras. Reservnummer används av personer som saknar svenskt personnummer.

  De fyra sista är alfanumeriskt (aana, tre bokstäver och en siffra).
  Reservnummer tilldelas av Vårdgivarservice.

  Vid provtagning/undersökning i syfte att utröna om en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger kan patienten vara anonym. Då skapas ett reservpersonnummer med årtal utifrån grovt uppskattas ålder (åååå) och dagens datum (mmdd).

  Namn Text 36 Ja Patientens namn (efternamn, förnamn).
  Vid personnummer ååmmdd-nnnn anges som namn. Sekretesskyddad. 
  Kön Text 1 Ja M - man
  K - kvinna
  Besöksdatum Text 10 Ja åååå-mm-dd
  Vårdgivarens ID Numeriskt 4 Ja Tilldelas av Region Skåne
  Vårdgivarkategori Numeriskt 2 Ja Enligt kodförteckning (bilaga 2)
  Akut Text 1 Ja J-ja
  N-nej
  Kontakttyp Text 1 Ja Enligt kodförteckning (bilaga 3)
  Besökstyp Text 2 Ja RE-remiss*
  SG-sjukgymnastik med remiss
  SU-Sjukgymnast utan remiss
  PM-Psykoterapi med remiss
  PU-Psykoterapi utan remiss
  (Blankt)-inget av ovanstående.
  *Reducerad patientavgift tillämpas i dessa fall (bilaga)
  Arvodestyp Text 4 Ja Enligt kodförteckning: Läkarvårdstaxa
  Behandlingstaxa
  Familjeläkartaxa.
  Även andra taxor förekommer.
  Rekvireras från Region Skåne i förekomna fall. 
           
  Krävt belopp Numeriskt 8 Ja Krävt belopp= bruttoarvode - patientavgift. Anges i hela kronor. 
  Betalningssätt Numeriskt 2 Ja Enligt kodförteckning (bilaga 4)
  Frikortsnummer Text 8 Ja, vid betalning sätt 5  
  Frikort, sista giltighetsdatum Text 10 Ja, vid betalning sätt 5 åååå-mm-dd
  Huvudman Text 2 Ja Patientens huvudmannatillhörighet enligt kodförteckning (bilaga 5). 
  Vid sekretesskydd anges 88. 
  Remiss in Text 1 Nej J-Ja
  N-Nej
  Remissdatum Text 10 Nej åååå-mm-dd (datum för när remiss utfärdats).
  Obligatoriskt vid besök hos psykoterapeut. [1]
  Adress Text 36 Ja Patientens adress.
  Vid huvudman 88 anges SEKRETESSKYDDAD
  Postnummer Numeriskt 5 Ja Patientens postnummer
  Vid huvudman 66 anges 66666
  Vid huvudman 88 anges 88888
  Vid huvudman 99 anges 99999
  Ort Text 20 Ja Patientens postadress. 
  Vid huvudman 88 anges SEKRETESSKYDDAD!
  Reseersättning (km) Numeriskt 4 Nej Antal kilometer (vårdgivarens resa vid hembesök)
  Reseersättning, belopp Numeriskt 5 Nej Belopp (för närvarande 1,70 kr/km).
  Avrundas till hela kronor. 
  Remisskod Text 2 Se fotnot [2] Anges vid remissbesök (RE, SG, PM)
  01-Primärvården i Region Skåne
  02-Annat sjukhus i Region Skåne
  03-Annan enhet inom eget sjukhus/inrättning
  04-Specialiserad vård utanför sjukhus i Region Skåne
  05-Enhet utanför Region Skåne
  06-Hälsovård som ej ersätts av Region Skåne
  07-Övirgt
  Remitterande förvaltning Text 2 Se fotnot [2] Anges vid remissbesök (RE, SG, PM)
  Enligt kodförteckning (bilaga 6) kolumnen FÖRVALTNING
  Remitterande enhet Text 6 Se fotnot 2 Anges vid remissbesök (RE, SG, PM)
  Enligt kodförteckning (bilaga 6) kolumnen ENHET
  Besök, klockslag Text 5 Ja TT:mm (Timme:minuter i 24-timmarsformat). 
  Ange tidpunkter för när vårdkontakten påbörjats eller när patienten ankomstregistrerades i kassa/reception. 
  Nybesök Text 1 Ja J-Ja
  N-Nej
  Besöksnummer Numeriskt 7 Ja Löpnummer för besök.
  Unik löpnummerserie per avtalspart för registrerade vårdkontakter [3]

  Sista posten

  Fält

  Typ

  Längd

  Obligatorisk

  Anmärkning

  Text Text 5 Ja Fast text: ANTAL
  Antal poster på filen Numeriskt  6 Ja För kontrollräkning

  [1]  Förutsatt att besöken grundas på remiss
  [2]  Detta fält är för närvarande inte obligatoriskt. Uppgiften kan dock i framtiden bli obligatorisk.
  [3] Om verksamheten bedrivs vid flera mottagningar och vårdkontakterna registreras i olika system måste löpnummerserierna separeras så att risk för dubbla serienummer undviks. Flera avtalsparter kan dela på en nummerserie. Löpnumret kommer att användas för att knyta medicinsk information (diagnoser etcetera) till vårdkontakter i Region Skånes vårddatabas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.