Avvikelseanmälan IT-händelse

Datum
Registrerat av (RSID)
Uppgiftslämnare (RSID)
Arbetsplats
System
Om annat system, ange vilket
Gäller avvikelsen en specifik patient, spara namn och personuppgifter. Ni kommer att bli kontaktade om uppgifterna behövs.
Händelsedatum
Händelseförlopp
Förslag till åtgärd
Verksamhetschef (namn)
Verksamhetschefens kommentar/åtgärd
För kännedom/samråd (skickas till)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter