Inloggning och behörighet

Här får du information om hur du når och får behörighet till Paraplyportalen.

Att nå Paraplyportalen

Det finns två olika tillvägagångssätt att nå Paraplyportalen, via Region Skånes journalsystem eller att logga in med SITHs-kort på Paraply i Skåne.

Behörighet

Behörigheten i Paraplyportalen styrs via den befattningskod användaren har i Skånekatalogen. Vänd dig till din Skånekatalogadministratör om du har fel befattningskod.

Privata vårdgivare

Om du som privat vårdgivare saknar eller har fel befattningskod kan upplägg av ny kod i Skånekatalogen beställas via formulär Beställning under Beställning av behörigheter.

Koder för befattningar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter