Befattningskoder

Här hittar du de olika befattningskoderna som finns i systemet Mina planer.

Befattningskod

Befattning 

Beskrivning

Exempel

Roll

101015

Ledning, administration

 

 

Enhetschef

102010

Ledning, hälso- och sjukvård

Leder och samordnar verksamhet inom hälso- och sjukvård.

 

Verksamhets-/Enhetschef

103010

Ledning, rehabilitering och förebyggande arbete

Leder och samordnar verksamhet inom rehabilitering eller förebyggande arbete.

 

Verksamhets-/Enhetschef

103510

Ledning, socialt och kurativt arbete

Leder och samordnar verksamhet inom socialtjänst eller kurativt arbete.

 

Verksamhets-/Enhetschef

103511

Ledning, äldreomsorg

Leder och samordnar verksamhet inom äldreomsorg.

 

Verksamhets-/Enhetschef

103512

Ledning, omsorg funktionshindrade

Leder och samordnar verksamhet inom omsorg om funktionshindrade.

 

Verksamhets-/Enhetschef

103513

Ledning, social verksamhet, äldreomsorg, omsorg funktionshindrade

Leder och samordnar verksamhet inom integrerad verksamhet för socialtjänst, omsorg om äldre och funktionshindrade 

 

Verksamhets-/Enhetschef

151014

 IT-Sekreterare

 IT-handläggare

 Systemadministratör till exempel Mina planer, Melior, PASiS

 Sekreterare

151090

 Handläggare, annan

 

 

 Sekreterare

152011

Administratör, ekonomi

Utför administrativt arbete inom ekonomiadministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör fakturor, bokföring, budget med mera

Ekonomiassistent

Sekreterare

152012

Administratör, personal/löner

Utför administrativt arbete inom personaladministration

PA/personal/löneassistent

Sekreterare

152017

Receptionist

Arbetar som receptionist

Receptionist

 

152018

Administratör, vård

Arbetar med medicinsk dokumentation, patientdokumentation med mera inom vården.

Läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare

Sekreterare

152090

 Administratör annan

 

 

Sekreterare

201010

Överläkare

Överläkare

Överläkare (Specialitetskod obligatorisk)

Läkare

201011

Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin

Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin.

Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (Specialitetskod obligatorisk)

Läkare

201013

Företagsläkare

Företagsläkare.

Företagsläkare (Specialitetskod obligatorisk)

Läkare

202010

Specialistläkare

Specialistläkare.

Specialistläkare (ej inom allmänmedicin, se 201011) (Specialitetskod obligatorisk)

Läkare

203010

Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring 

Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring  (ST-läkare).

Underläkare/ST, ST-läkare (Specialitetskod obligatorisk)

Läkare

203090

Läkare legitimerad, annan

Legitimerad läkare under till exempel vikariat.

(Specialitetskod obligatorisk)

Läkare

204010

Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring

Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (AT-läkare).

Underläkare/AT, AT-läkare (Specialitetskod ej tillämplig)

Läkare

204090

Läkare ej legitimerad, annan

Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring.

(Specialitetskod ej tillämplig)

Läkare

204510

Psykolog

Psykolog

Psykolog

Psykolog

204511

PTP-psykolog

Ej legitimerad psykolog under praktisk tjänstgöring (PTP).

PTP-psykolog

Psykolog

205011

Barnmorska

Barnmorska

 

Sjuksköterska

206010

Anestesisjuksköterska

Anestesisjuksköterska

Anestesisjuksköterska, narkossjuksköterska

Sjuksköterska

206011

Distriktssjuksköterska

Distriktssjuksköterska

Distriktssjuksköterska

Sjuksköterska

206012

Psykiatrisjuksköterska

Psykiatrisjuksköterska

Psykiatrisjuksköterska

Sjuksköterska

206013

Ambulanssjuksköterska

Ambulanssjuksköterska

Ambulanssjuksköterska

Sjuksköterska

206014

Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik

Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik

Geriatriksjuksköterska, sjuksköterska äldreomsorg

Sjuksköterska

206015

Intensivvårdssjuksköterska

Intensivvårdssjuksköterska

Intensivvårdssjuksköterska

Sjuksköterska

206016

Operationssjuksköterska

Operationssjuksköterska

Operationssjuksköterska

Sjuksköterska

206017

Sjuksköterska, medicin/kirurgi

Sjuksköterska, medicin/kirurgi

 

Sjuksköterska

206018

Sjuksköterska, barn

Sjuksköterska, barn

Barnsjuksköterska, BVC-sjuksköterska

Sjuksköterska

206020

Företagssjuksköterska

Utför sjuksköterskeuppgifter inom företagshälsovård.

Företagssjuksköterska

Sjuksköterska

206021

Sjuksköterska, annan specialistinriktning

Sjuksköterska, annan specialistinriktning

Onkologisjuksköterska

Sjuksköterska

206022

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Ansvarar för att det bedrivs hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalens insatser sker i enlighet  med gällande regelverk.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Sjuksköterska

206023

Sjuksköterska, specialfunktion

Utför sjuksköterskeuppgifter med specialfunktion.

Sjuksköterskor med specialfunktion t.ex. hygien, dialys, allergi, diabetes, hypertoni, ortoptist, smärtlindring, stomiterapeut, ultraljud, uroterapeut.

Sjuksköterska

206090

Sjuksköterska, annan

   

Sjuksköterska

206510

Röntgensjuksköterska

Utför röntgensjuksköterskeuppgifter

Röntgensjuksköterska

Sjuksköterska

207010

Undersköterska, hemvård/hemsjukvård

Utför vård-/omvårdnadsarbete inom hemvård/hemsjukvård. 

Undersköterska, hemvård/ hemsjukvård

Undersköterska/Skötare

207011

Undersköterska, äldreomsorg

Utför vård-/omvårdnadsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om funktionshindrade). 

Undersköterska, äldreomsorg/ hemtjänst

Undersköterska/Skötare

207012

Undersköterska, habilitering

Utför vård-/omvårdnadsarbete inom habilitering. 

Undersköterska, habilitering

Undersköterska/Skötare

207013

Undersköterska, vård-/specialavdelning

Utför vård-/omvårdnadsarbete på vårdavdelning eller specialavdelning. 

Undersköterska, akutvård, vård-/specialavdelning

Undersköterska/Skötare

207014

Undersköterska, mottagning

Utför vård-/omvårdnadsarbete på mottagning. 

Undersköterska, mottagningsarbete

Undersköterska/Skötare

207018

Skötare, mottagning

Utför vård-/omvårdnadsarbete vid mottagning inom psykiatrisk vård.

Skötare, mottagning

Undersköterska/Skötare

207019

Skötare, vårdavdelning

Utför vård-/omvårdnadsarbete vid vårdavdelning eller specialavdelning inom psykiatrisk vård.

Skötare, vård-/specialavdelning

Undersköterska/Skötare

207020

Skötare, behandlingsarbete

Utför vård-/omvårdnadsarbete och ger stöd till boende.

Skötare, behandlingsarbete

Undersköterska/Skötare

207021

Vårdare, gruppboende

Utför vård-/omvårdnadsarbete (inklusive behandlingsarbete) vid gruppboende.

Vårdare/boendestödjare, gruppboende

Vårdare/Vårdbiträde

207022

Vårdare, dagverksamhet

Utför vård-/omvårdnadsarbete (Inklusive behandlingsarbete) inom dagverksamhet.

Vårdare/boendestödjare, dagverksamhet

Vårdare/Vårdbiträde

207023

Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom hemvård/ hemsjukvård. 

Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård

Vårdare/Vårdbiträde

207024

Vårdbiträde, äldreomsorg

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om funktionshindrade). 

Vårdbiträde, äldreomsorg/ hemtjänst

Vårdare/Vårdbiträde

207025

Vårdbiträde, habilitering

Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom habilitering. 

Vårdbiträde, habilitering

Vårdare/Vårdbiträde

301010

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut

301011

Sjukgymnast

Sjukgymnast

Sjukgymnast

Sjukgymnast

351010

Socialsekreterare

Utreder, planerar, analyserar eller utvärderar inom socialtjänsten. Myndighetsutövning ingår.

Socialsekreterare, socialinspektör, familjerättssekreterare, familjebehandlare

Socialsekreterare

351012

Biståndsbedömare

Utreder, planerar, bedömer och utvärderar hjälpbehov  inom socialtjänst/omsorg.

Biståndsbedömare, LSS-handläggare

Biståndsbedömare

352010

Kurator

Kurator

Kurator

Kurator

352090

Kurativt arbete, annat

 

Drogterapeut, alkoholterapeut

Kurator

301018

Dietist

Ger kostbehandling samt råd och information i kostfrågor. 

Dietist

Dietist

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter