Befattningskoder

Här hittar du de olika befattningskoderna som finns i systemet Mina planer.

Befattningskoder och roller

Verksamhets- eller enhetschefer

101015

Befattning: Ledning, administration
Roll: Enhetschef

102010

Befattning: Ledning, hälso- och sjukvård
Beskrivning: Leder och samordnar verksamhet inom hälso- och sjukvård.
Roll: Verksamhets- eller enhetschef

103010

Befattning: Ledning, rehabilitering och förebyggande arbete
Beskrivning: Leder och samordnar verksamhet inom rehabilitering eller förebyggande arbete.
Roll: Verksamhets- eller enhetschef

103510

Befattning: Ledning, socialt och kurativt arbete
Beskrivning: Leder och samordnar verksamhet inom socialtjänst eller kurativt arbete.
Roll: Verksamhets- eller enhetschef

103511

Befattning: Ledning, äldreomsorg
Exempel: Leder och samordnar verksamhet inom äldreomsorg.
Roll: Verksamhets- eller enhetschef

103512

Befattning: Ledning, omsorg funktionshindrade
Beskrivning: Leder och samordnar verksamhet inom omsorg om funktionshindrade.
Roll: Verksamhets- eller enhetschef

103513

Befattning: Ledning, social verksamhet, äldreomsorg, omsorg funktionshindrade
Beskrivning: Leder och samordnar verksamhet inom integrerad verksamhet för socialtjänst, omsorg om äldre och funktionshindrade 
Roll: Verksamhets- eller enhetschef

Sekreterare/receptionist

151014

Befattning: IT-Sekreterare
Beskrivning:  IT-handläggare
Exempel: Systemadministratör till exempel Mina planer, Melior, PASiS
Roll: Sekreterare

151090

Befattning: Handläggare, annan
Roll: Sekreterare

152011

Befattning: Administratör, ekonomi
Beskrivning: Utför administrativt arbete inom ekonomiadministration. Granskar, sammanställer och bearbetar underlag som rör fakturor, bokföring, budget med mera
Exempel: Ekonomiassistent
Roll: Sekreterare

152012

Befattning: Administratör, personal/löner
Beskrivning: Utför administrativt arbete inom personaladministration
Exempel: PA, personal- eller löneassistent
Roll: Sekreterare

152017

Befattning: Receptionist
Beskrivning: Arbetar som receptionist
Exempel: Receptionist

152018

Befattning: Administratör, vård
Beskrivning: Arbetar med medicinsk dokumentation, patientdokumentation med mera inom vården.
Exempel: Läkarsekreterare, teamsekreterare, vårdadministratör, medicinsk sekreterare
Roll: Sekreterare

152090

Befattning: Administratör annan
Roll: Sekreterare

Läkare

201010

Befattning: Överläkare
Beskrivning: Överläkare
Exempel: Överläkare (specialitetskod obligatorisk)
Roll: Läkare

201011

Befattning: Distriktsläkare eller specialist allmänmedicin
Beskrivning: Distriktsläkare eller specialist allmänmedicin
Exempel: Distriktsläkare, husläkare, specialistläkare allmänmedicin, familjeläkare (specialitetskod obligatorisk)
Roll: Läkare

201013

Befattning: Företagsläkare
Beskrivning: Företagsläkare
Exempel: Företagsläkare (specialitetskod obligatorisk)
Roll: Läkare

202010

Befattning: Specialistläkare
Beskrivning: Specialistläkare
Exempel: Specialistläkare (men ej inom allmänmedicin, se 201011), (specialitetskod obligatorisk)
Roll: Läkare

203010

Befattning: Läkare legitimerad, specialiseringstjänstgöring
Beskrivning: Legitimerad läkare under specialiseringstjänstgöring  (ST-läkare).
Exempel: Underläkare/ST, ST-läkare (specialitetskod obligatorisk)
Roll: Läkare

203090

Befattning: Läkare legitimerad, annan
Beskrivning: Legitimerad läkare under till exempel vikariat.
Exempel: Specialitetskod obligatorisk
Roll: Läkare

204010

Befattning: Läkare ej legitimerad, allmäntjänstgöring
Beskrivning: Ej legitimerad läkare under allmäntjänstgöring (AT-läkare).
Exempel: Underläkare/AT, AT-läkare (specialitetskod ej tillämplig)
Roll: Läkare

204090

Befattning: Läkare ej legitimerad, annan
Beskrivning: Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring.
Exempel: Specialitetskod ej tillämplig
Roll: Läkare

Psykolog

204510

Befattning: Psykolog
Beskrivning: Psykolog
Exempel: Psykolog
Roll: Psykolog

204511

Befattning: PTP-psykolog
Beskrivning: Ej legitimerad psykolog under praktisk tjänstgöring (PTP).
Exempel: PTP-psykolog
Roll: Psykolog

Sjuksköterskor

205011

Befattning: Barnmorska
Beskrivning: Barnmorska
Roll: Sjuksköterska

206010

Befattning: Anestesisjuksköterska
Beskrivning: Anestesisjuksköterska
Exempel: Anestesisjuksköterska, narkossjuksköterska
Roll: Sjuksköterska

206011

Befattning: Distriktssjuksköterska
Beskrivning: Distriktssjuksköterska
Exempel: Distriktssjuksköterska
Roll: Sjuksköterska

206012

Befattning: Psykiatrisjuksköterska
Beskrivning: Psykiatrisjuksköterska
Exempel: Psykiatrisjuksköterska
Roll: Sjuksköterska

206013

Befattning: Ambulanssjuksköterska
Beskrivning: Ambulanssjuksköterska
Exempel: Ambulanssjuksköterska
Roll: Sjuksköterska

206014

Befattning: Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik
Beskrivning: Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik
Exempel: Geriatriksjuksköterska, sjuksköterska äldreomsorg
Roll: Sjuksköterska

206015

Befattning: Intensivvårdssjuksköterska
Beskrivning: Intensivvårdssjuksköterska
Exempel: Intensivvårdssjuksköterska
Roll: Sjuksköterska

206016

Befattning: Operationssjuksköterska
Beskrivning: Operationssjuksköterska
Exempel: Operationssjuksköterska
Roll: Sjuksköterska

206017

Befattning: Sjuksköterska, medicin/kirurgi
Beskrivning: Sjuksköterska, medicin/kirurgi
Roll: Sjuksköterska

206018

Befattning: Sjuksköterska, barn
Beskrivning: Sjuksköterska, barn
Exempel: Barnsjuksköterska, BVC-sjuksköterska
Roll: Sjuksköterska

206020

Befattning: Företagssjuksköterska
Beskrivning: Utför sjuksköterskeuppgifter inom företagshälsovård.
Exempel: Företagssjuksköterska
Roll: Sjuksköterska

206021

Befattning: Sjuksköterska, annan specialistinriktning
Beskrivning: Sjuksköterska, annan specialistinriktning
Exempel: Onkologisjuksköterska
Roll: Sjuksköterska

206022

Befattning: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Beskrivning: Ansvarar för att det bedrivs hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalens insatser sker i enlighet  med gällande regelverk.
Exempel: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Roll: Sjuksköterska

206023

Befattning: Sjuksköterska, specialfunktion
Beskrivning: Utför sjuksköterskeuppgifter med specialfunktion.
Exempel: Sjuksköterskor med specialfunktion till exempel hygien, dialys, allergi, diabetes, hypertoni, ortoptist, smärtlindring, stomiterapeut, ultraljud, uroterapeut.
Roll: Sjuksköterska

206090

Befattning: Sjuksköterska, annan
Roll: Sjuksköterska

206510

Befattning: Röntgensjuksköterska
Beskrivning: Utför röntgensjuksköterskeuppgifter
Exempel: Röntgensjuksköterska
Roll: Sjuksköterska

Undersköterska/skötare

207010

Befattning: Undersköterska, hemvård/hemsjukvård
Beskrivning: Utför vård-/omvårdnadsarbete inom hemvård/hemsjukvård. 
Exempel: Undersköterska, hemvård/ hemsjukvård
Roll: Undersköterska/Skötare

207011

Befattning: Undersköterska, äldreomsorg
Beskrivning: Utför vård-/omvårdnadsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om funktionshindrade). 
Exempel: Undersköterska, äldreomsorg/ hemtjänst
Roll: Undersköterska/Skötare

207012

Befattning: Undersköterska, habilitering
Beskrivning: Utför vård-/omvårdnadsarbete inom habilitering. 
Exempel: Undersköterska, habilitering
Roll: Undersköterska/Skötare

207013

Befattning: Undersköterska, vård-/specialavdelning
Beskrivning: Utför vård-/omvårdnadsarbete på vårdavdelning eller specialavdelning. 
Exempel: Undersköterska, akutvård, vård-/specialavdelning
Roll: Undersköterska/Skötare

207014

Befattning: Undersköterska, mottagning
Beskrivning: Utför vård-/omvårdnadsarbete på mottagning. 
Exempel: Undersköterska, mottagningsarbete
Roll: Undersköterska/Skötare

207018

Befattning: Skötare, mottagning
Beskrivning: Utför vård-/omvårdnadsarbete vid mottagning inom psykiatrisk vård.
Exempel: Skötare, mottagning
Roll: Undersköterska/Skötare

207019

Befattning: Skötare, vårdavdelning
Beskrivning: Utför vård-/omvårdnadsarbete vid vårdavdelning eller specialavdelning inom psykiatrisk vård.
Exempel: Skötare, vård-/specialavdelning
Roll: Undersköterska/Skötare

207020

Befattning: Skötare, behandlingsarbete
Beskrivning: Utför vård-/omvårdnadsarbete och ger stöd till boende.
Exempel: Skötare, behandlingsarbete
Roll: Undersköterska/Skötare

Vårdare eller vårdbiträde

207021

Befattning: Vårdare, gruppboende
Beskrivning: Utför vård-/omvårdnadsarbete (inklusive behandlingsarbete) vid gruppboende.
Exempel: Vårdare/boendestödjare, gruppboende 
Roll: Vårdare eller vårdbiträde

207022

Befattning: Vårdare, dagverksamhet
Beskrivning: Utför vård-/omvårdnadsarbete (Inklusive behandlingsarbete) inom dagverksamhet.
Exempel: Vårdare/boendestödjare, dagverksamhet
Roll: Vårdare eller vårdbiträde

207023

Befattning: Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård
Beskrivning: Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom hemvård/ hemsjukvård. 
Exempel: Vårdbiträde, hemvård/ hemsjukvård
Roll: Vårdare eller vårdbiträde

207024

Befattning: Vårdbiträde, äldreomsorg
Beskrivning: Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom äldreomsorg (inklusive omsorg om funktionshindrade). 
Exempel: Vårdbiträde, äldreomsorg/ hemtjänst
Roll: Vårdare eller vårdbiträde

207025

Befattning: Vårdbiträde, habilitering
Beskrivning: Utför brukar-/patientnära omsorgsarbete inom habilitering. 
Exempel: Vårdbiträde, habilitering
Roll: Vårdare eller vårdbiträde

Övriga yrkeskategorier

301010

Befattning: Arbetsterapeut
Beskrivning: Arbetsterapeut
Exempel: Arbetsterapeut
Roll: Arbetsterapeut

301011

Befattning: Sjukgymnast
Beskrivning: Sjukgymnast
Exempel: Sjukgymnast
Roll: Sjukgymnast

351010

Befattning: Socialsekreterare
Beskrivning: Utreder, planerar, analyserar eller utvärderar inom socialtjänsten. Myndighetsutövning ingår.
Exempel: Socialsekreterare, socialinspektör, familjerättssekreterare, familjebehandlare
Roll: Socialsekreterare

351012

Befattning: Biståndsbedömare
Beskrivning: Utreder, planerar, bedömer och utvärderar hjälpbehov  inom socialtjänst/omsorg.
Exempel: Biståndsbedömare, LSS-handläggare
Roll: Biståndsbedömare

352010

Befattning: Kurator
Beskrivning: Kurator
Exempel: Kurator
Roll: Kurator

352090

Befattning: Kurativt arbete, annat
Exempel: Drogterapeut, alkoholterapeut
Roll: Kurator

301018

Befattning: Dietist
Beskrivning: Ger kostbehandling samt råd och information i kostfrågor. 
Exempel: Dietist
Roll: Dietist

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.