Auricula

Auricula är ett webbaserat nationellt kvalitetsregister för patienter med förmaksflimmer och antikoagulation.

Systemet kombinerar ett register för patienter med förmaksflimmer och ett doserings- och kontrollsystem för blodproppsförebyggande medicinering.

Systemet för blodproppsförebyggande medicinering hanterar både warfarin och nya perorala antikoagulantia.

Auricula används av alla anitkoagulantia-mottagningar i Region Skåne samt Simrishamns sjukhus och Hjärtmottagningen Capio Citykliniken i Helsingborg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.