Auricula

Auricula är ett webbaserat nationellt kvalitetsregister för patienter med förmaksflimmer och antikoagulation.

Systemet kombinerar ett register för patienter med förmaksflimmer och ett doserings- och kontrollsystem för blodproppsförebyggande medicinering.

Systemet för blodproppsförebyggande medicinering hanterar både warfarin och nya perorala antikoagulantia.

Auricula används av alla anitkoagulantia-mottagningar i Region Skåne samt Simrishamns sjukhus och Hjärtmottagningen Capio Citykliniken i Helsingborg.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter