Frågor och svar om IT

Här finns en sammanställning av våra vanligaste frågor och svar. Vänligen kontakta IT Servicedesk om du saknar svar på din fråga.

 • Dialogmöte med privata vårdgivare

  Dialogmöte 2017-05-24

  Presentation från dialogmötet med privata vårdgivare 9/12

  De punkter/aktiviteter i dokumentet Frågor och Svar som är under utredning kommer att besvaras så fort det finns mer information.

  Dialogmöte privata vårdgivare 9 december (pdf)
  Frågor och svar från dialogmötet 9 december (pdf)

  Presentation från dialogmötet med privata vårdgivare 24/8

  Efter dialogmötet med privata vårdgivare finns nu presentation samt frågor och svar för de som vill ha en sammanfattning av vad som sades under dagen.        

 • 1177.se

  Min enhet finns inte med på 1177.se
  Kontakta Contact.

  Så uppdaterar du ditt kontaktkort på 1177.se

 • Utbildning

  Får man utbildning i IT-systemen?
  För att kunna använda de av Region Skånes tillhandahållna IT-system (till exempel WebbPASiS) erbjuds utbildning i dessa. I regel utbildar Region Skåne en person på din enhet som sedan har i uppgift att utbilda övrig personal.

  Är utbildningen kostnadsfri?
  Ingen kurskostnad men eventuella kostnader i samband med utbildningarna ansvarar Leverantören/vårdgivaren för.

 • IT-stöd/-system

  Vilka IT-stöd ska användas?

  Se IT-stöd och tjänster respektive förutsättningar för ackreditering och avtal.

  IT-stöd för hälso- och vårdval

  Jag har problem med PRIVA

  Kontakta din handläggare på GSF.

 • Kort och koder

  Vad är SITHS-kort?

  SITHS - Säker IT för Hälso- och Sjukvården är en tjänstelegitimation för elektronisk identifiering som används bland annat till säker inloggning i olika IT-stöd. Ett SITHS-kort innehåller en personlig e-legitimation och ett tjänstecertifikat.

  Vilka risker finns det med att jag lånar ut mitt SITHS-kort till någon kollega?

  SITHS-korten är personliga och får därför inte överlåtas till någon annan. Ett SITHS-kort innehåller en personlig e-legitimation och ett tjänstecertifikat. Personlig e-legitimation är en ID-handling som är personlig och kan användas för bl. a. legitimering via Internet och banker.

  Det står att sidan kräver ett certifikat, mitt kort sitter i – vad är fel?

  Stäng ner webbläsaren, ta ut och stoppa in kortet igen och öppna därefter webbläsaren.

  Det saknas certifikat på mitt elektroniska ID-kort. Vad gör jag?

  Om du har ett Teliakort eller reservkort och jobbar som privat vårdgivare kontakta IT beställare/IT kontaktperson på din arbetsplats som hjälper dig beställa och ladda ner certifikat.

  Är du anställd på en offentlig vårdenhet och har Region Skåne SITHS-kort kontakta närmaste kortstation för att få hjälp.

  Om certifikat är nedladdat på ditt kort, se tips nedan:

  Kortläsarens drivrutin måste vara installerad på din dator.

  Du måste ha Net ID installerat för att det ska fungera, se installationsguide på IT-stöd och tjänster under RSVPN.

  Du kan göra ett antal självtester för att kontrollera ditt kort: Kontrollera ditt kort om det fungerar på http://test.siths.se. Testa ditt kort på någon annans dator, där du vet att det brukar fungera. Be någon som har ett kort som fungerar att testa det på din dator. Uppdatera e-legitimationsförflyttning genom att trycka på höger musknapp på Net ID-loggan som finns längst ner i det högra hörnet på din datorskärm, och välj "uppdatera e-legitimationsförflyttning".

  Om det fortfarande inte fungerar, kontakta IT-supporten på 077- 67 30 000.

  IT-stöd och tjänster

  http://test.siths.se

  Hur tar jag bort tjänstecertifikat från mitt kort?

  Via Net ID administration: Högerklicka på Net iD-ikonen och välj Administration. Markera det certifikat som du vill ta bort och tryck Delete. Ange din kod för legitimering.

  Min kortkod är låst, vad gör jag?

  Högerklicka på NetID-ikonen (längst ner till höger på skärmen), välj att låsa upp den kod du låst. Du behöver din PUK-kod till detta.

  Jag hittar inte min PUK-kod, vad gör jag?

  Om du har ett Teliakort och jobbar som privat vårdgivare – ring 90 400. Observera att det finns en kostnad vid beställning av ny PUK-kod.

  Är du anställd på en offentlig vårdenhet och har Region Skåne SITHS-kort kontakta närmaste kortstation för att få hjälp.

  Mitt certifikat har gått ut, hur får jag nytt?

  Om du arbetar som privat vårdgivare ska du kontakta IT beställare/IT kontaktperson på din arbetsplats för att få hjälp att beställa och ladda ner nytt certifikat.

  Är du anställd på en offentlig vårdenhet och har Region Skåne SITHS-kort kontakta närmaste kortstation för att få hjälp.

 • Inloggning

  Jag har inloggningsproblem även fast jag har behörigheter

  Kontakta alltid Servicedesk, 077-67 30 000.

 • Behörigheter

  Hur kommer jag åt Paraplyportalen?

  Se under rubriken IT-stöd och tjänster A-Ö, där finns information och beställningsblankett.

  IT-stöd och tjänster A-Ö

  Hur får jag tillgång till QlikView?

  Se under rubriken IT-stöd och tjänster A-Ö, där finns information och ett elektroniskt formulär för beställning.

  IT-stöd och tjänster A-Ö

  Hur gör jag när en ny person börjar på min enhet?

  Se under rubriken Beställningar och komma igång, där finns information och ett formulär Beställning av behörigheter som ska fyllas i.

  Beställningar och komma igång

  Hur gör jag när en person på min enhet slutar?

  Se under rubriken Beställningar och komma igång, där finns information och ett formulär Avbeställning av behörigheter som ska fyllas i.

  Beställningar och komma igång

  Jag har glömt mitt lösenord till Pasis

  www.skane.se/vardgivarservice
  Telefon: 040 - 62 39 000
  Öppettider: 8.30 - 16.00

  Jag behöver eller har glömt/vet ej mitt lösenord till RSid (Citrixlösenord)

  Kontakta Servicedesk 077-67 30 000.

  Hur tilldelar jag behörighet för logggranskning?

  Läs mer under journalhantering på fliken Patientadministration.

  Tilldela behörighet för loggranskning 

  Hur tilldelar jag behörighet till patientuppgifter?

  Läs mer under journalhantering på fliken Patientadministration.

  Tilldela behörighet till patientuppgifter

 • Allmänt om IT-tjänster

  Vad betyder SLA?

  Service Level Agreement – Serviceavtal.

  Är priserna för IT-tjänsterna inklusive eller exklusive moms?

  Alla angivna priser är exklusive moms.

  Varför ska vårdgivare med fast anslutning till Region Skånes nät abonnera på utskrift som tjänst?

  För att säkerställa korrekta och kvalitetssäkrade utskrifter från de regiongemensamma IT-tjänsterna.

  Ingår drift och supporttjänster i PC arbetsplats och Utskrift som tjänst (vid fast anslutning till Region Skåne)?

  Ja.

  Vad krävs för att jag ska kunna abonnera på en dator, så kallad PC-arbetsplats, från Region Skåne?

  Att enheten har fast anslutning till Region Skånes nät.

  Vad kostar det att ansluta sig till Region Skånes interna nätverk?

  Priset kan variera med anledning av de faktiska etableringskostnaderna och offereras separat.

  Kan jag använda min egen skrivare?

  Se dokument Prestandakrav vid Extern åtkomst, RSVPN, som finns som bilaga till förfrågningsunderlaget respektive Förutsättning för ackreditering och avtal.

  Ställs det särskilda krav på virusskydd?

  Se dokument Prestandakrav vid Extern åtkomst, RSVPN, som finns som bilaga till förfrågningsunderlaget respektive Förutsättning för ackreditering och avtal.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter