Information angående fakturering av IT-tjänster 2022

Avser vårdgivare med avtal inom LOU/LOV med Region Skåne och som använder någon av Region Skånes IT-tjänster (t ex vårddokumentation, extern åtkomst VDI, extern åtkomst RSVPN)

Årets första fakturering av IT-tjänster görs i mars månad och kommer då att avse perioden januari till och med mars.

Vid frågor kontakta - Isabel Nilsson, Leveransansvarig för privata aktörer med vårdavtal – isabel.nilsson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.