Information angående fakturering av IT-tjänster

Avser vårdgivare med avtal inom LOU/LOV med Region Skåne och som använder någon av Region Skånes IT-tjänster (t ex vårddokumentation, extern åtkomst VDI, extern åtkomst RSVPN)

Årets första fakturering av IT-tjänster görs i februari och kommer då att avse perioden januari och februari.

Vid frågor kontakta - Isabel Nilsson, Leveransansvarig för privata aktörer med vårdavtal – isabel.nilsson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter