PIN- och PUK-koder

Till ditt e-tjänstekort har du fått två PIN-koder och en PUK-kod. De har skickats till din folkbokföringsadress. Du använder PIN-koderna som identifieringskod för att legitimera dig när du loggar in i IT-tjänster. Du använder dem även som signeringskod för att skriva under när du signerar på elektroniskt vis. PUK-koden använder du som upplåsningskod för PIN-koderna.

Ändra, lås upp och beställ

 • Det är viktigt att du ändrar dina PIN-koder om du misstänker att någon obehörig känner till dem. Du kan också ändra dina PIN-koder så att du lättare kan komma ihåg dem.

  Gör så här

  1. Sätt i ditt e-tjänstekort (RS-kort) i kortläsaren och avvakta tills det är läst (symbolen slutat snurra).
  2. Högerklicka på Net iD-ikonen så att du ser en ruta med ett antal alternativ.
  3. Välj Byt pinkod.
  4. Välj vilken säkerhetskod (pinkod) som ska ändras (legitimering eller underskrift).
  5. Skriv in den gamla säkerhetskoden och därefter en ny säkerhetskod. Bekräfta ny säkerhetskod. Säkerhetskoden ska anges med 6 siffror.
  6. Tryck sedan OK.

  Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta it-supporten på telefonnummer 30000 (internt) eller 0776-73 00 00 (externt).

 • Du kan använda denna instruktion för att låsa upp dina PIN-koder om du har glömt eller tappat bort dem. Du kan även använda instruktionen okm du har slagit fel kod tre gånger och kortet därmed har spärrats av säkerhetsskäl.

  För att du ska kunna låsa upp din PIN-kod måste du har din PUK-kod.

  Gör så här

  1. Sätt i ditt RS-kort i kortläsaren och avvakta tills det är läst (symbolen slutat snurra).
  2. Högerklicka på Net iD-ikonen som finns i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen. En ruta med ett antal alternativ kommer då fram.
  3. Välj Låsa upp kort med PUK-kod.
  4. Välj vilken PIN-kod som ska låsas upp (legitimering eller underskrift).
  5. Skriv in PUK-koden (upplåsningskoden).
  6. Skriv därefter in din PIN-kod (ska anges med 6 siffror) i fältet Ny säkerhetskod. Bekräfta ny säkerhetskod.
  7. Tryck sedan OK.

  Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta it-supporten på intern telefon 30 000 eller extern telefon 0776-73 00 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.