PIN- och PUK-koder

Till ditt RS-kort har du fått två PIN-koder och en PUK-kod som skickats till din folkbokföringsadress. Dessa används som identifieringskod (legitimering) vid inloggning i IT-tjänster, och signeringskod (underskrift) för elektroniska signeringar. PUK-koden används som upplåsningskod för PIN-koderna.

Ändra, lås upp och beställ

 • Ändra PIN-koder

  Det är viktigt att du ändrar dina PIN-koder om du misstänker att någon obehörig känner till dem. Du kan också ändra dina PIN-koder för att lättare komma ihåg dem.

  Instruktion för ändring

  1. Sätt i ditt RS-kort i kortläsaren och avvakta tills det är läst (symbolen slutat snurra).
  2. Högerklicka på Net iD-ikonen som finns i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen. En ruta med ett antal alternativ kommer då fram.
  3. Välj Ändra säkerhetskod
  4. Välj vilken säkerhetskod (PIN-kod) som ska ändras (legitimering eller underskrift).
  5. Skriv in den gamla säkerhetskoden och därefter en ny säkerhetskod. Bekräfta ny säkerhetskod. Säkerhetskoden ska anges med 6 siffror.
  6. Tryck sedan OK.

  Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta it-supporten på intern telefon 30000 eller extern telefon 0776-73 00 00.

 • Lås upp PIN-koder

  Denna instruktion om upplåsning av PIN-koder kan användas om du glömt eller tappat bort dina PIN-koder eller om du slagit fel kod tre gånger och därmed spärrats av säkerhetsskäl.

  För att du ska kunna låsa upp din PIN-kod krävs det att du har din puk-kod. Om du har tappat bort din PUK-kod kan du beställa en ny hos din förvaltnings kontaktperson.

  Instruktion för upplåsning

  1. Sätt i ditt RS-kort i kortläsaren och avvakta tills det är läst (symbolen slutat snurra).
  2. Högerklicka på Net iD-ikonen som finns i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen. En ruta med ett antal alternativ kommer då fram.
  3. Välj Låsa upp kort med PUK-kod.
  4. Välj vilken PIN-kod som ska låsas upp (legitimering eller underskrift).
  5. Skriv in PUK-koden (upplåsningskoden).
  6. Skriv därefter in din PIN-kod (ska anges med 6 siffror) i fältet Ny säkerhetskod. Bekräfta ny säkerhetskod.
  7. Tryck sedan OK.

  Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta it-supporten på intern telefon 30 000 eller extern telefon 0776-73 00 00.

 • Beställ ny PUK-kod

  Du fick tillsammans med RS-kortet två PIN-koder och en PUK-kod. PUK-koden fungerar som en upplåsningskod för PIN-koderna.

  Om du har tappat bort din PUK-kod kan du beställa en ny genom att kontakta din förvaltnings kontaktperson.

  Obs, detta gäller endast för kort med Region Skånes logga.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter