Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

PIN- och PUK-koder

Till ditt RS-kort har du fått två PIN-koder och en PUK-kod som skickats till din folkbokföringsadress. Dessa används som identifieringskod (legitimering) vid inloggning i IT-tjänster, och signeringskod (underskrift) för elektroniska signeringar. PUK-koden används som upplåsningskod för PIN-koderna.

Ändra, lås upp och beställ

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.