Korttyper och användningsfall

Förutsättningen för att e-tjänstekort, reservkort eller certifikat kan beställas är att personen finns upplagd i Skånekatalogen.

Uppgifter i Skånekatalogen avseende anställda i Region Skåne förs automatiskt över från HR Fönster till Skånekatalogen, överföringen sker vid två tillfällen per dygn.

Katalogadministratören uppdaterar personposten i Skånekatalogen, om personposten ligger i en Inbox måste posten flyttas innan man kan beställa kort eller certifikat. I samband med överföringen från HR Fönster till Skånekatalogen skapas automatiskt en e-postadress.

Fotografering och hämtning av kort sker på någon av Region Skånes Kortstationer.

Generellt gäller att giltig svensk id-handling måste uppvisas vid fotografering och hämtning av alla korttyper.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.