Korttyper och användningsfall

Förutsättningen för att eTjänstekort/reservkort/certifikat kan beställas är att personen finns upplagd i Skånekatalogen.

Uppgifter i Skånekatalogen avseende anställda i Region Skåne förs automatiskt över från HR Fönster till Skånekatalogen, överföringen sker vid 2 tillfällen per dygn. Katalogadministratören uppdaterar personposten i Skånekatalogen, om personposten ligger i en Inbox måste posten flyttas innan man kan beställa kort/certifikat. I samband med överföringen från HR Fönster till Skånekatalogen skapas automatiskt en e-postadress.

Fotografering och hämtning av kort sker på någon av Region Skånes Kortstationer.

Generellt gäller att giltig svensk id-handling måste uppvisas vid fotografering och hämtning av alla korttyper.

Förklaringar till de olika korttyperna som finns och hur de ”fungerar”

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter