E-tjänstekortets utföranden

E-tjänstekortet (RS-kortet) kan se ut på olika sätt. Du kan ha ett kort med eller utan foto och det kan också variera vilka behörigheter du har jämfört med dina kollegor. Vilken typ av kort du får beror på ditt anställningsförhållande och vilka behov du har av tillgång till IT-tjänster.

RS-kortet kan användas i flera olika syften och i olika system. Din anställning och dina arbetsuppgifter avgör vilka tjänster du behöver ha behörighet till. Det betyder att kortet är högst personligt och att du kanske inte har samma behörigheter och därför inte samma typ av RS-kort som dina kollegor.

Behörigheterna gäller i hela Region Skåne och syftet är att du bara ska behöva ha ett kort, trots att du arbetar på flera olika ställen i regionen och i olika system.

Företagskort

Företagskort med foto får du som är anställd inom Region Skåne mer än 3 månader. 

Kortet har en framsida med personuppgifter samt chip för lagring av certifikat, samt innehåller teknik för inpassering. 

Nyckelkort med eller utan foto

Du som är korttidsanställd  (anställd mindre än 3 månader eller timanställd) inom Region Skåne och som inte har behov av IT-tjänst får ett nyckelkort.

Reservkort

Du som är korttidsanställd (anställd mindre än 3 månader eller timanställd) inom Region Skåne och i behov av  tillgång till IT-tjänst får ett reservkort. Detta använder du för att komma åt IT-tjänsterna.

Korttyper för externa parter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter