E-tjänstekortets utföranden

Region Skånes eTjänstekort finns i olika utföranden. Vilken typ av kort du får beror på ditt anställningsförhållande och vilka behov du har av tillgång till IT-tjänster.

eTjänstekortet används i flera olika syften och i olika system. Kortet är personligt och en värdehandling.

Kortet gäller inom hela Region Skåne. Därför behöver du bara ett kort, även om du arbetar på flera olika ställen i regionen och i olika system.

För bemannings-/hyrpersonal finns egna regler.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.