E-tjänstekortets utföranden

Region Skånes eTjänstekort finns i olika utföranden. Vilken typ av kort du får beror på ditt anställningsförhållande och vilka behov du har av tillgång till IT-tjänster.

eTjänstekortet används i flera olika syften och i olika system. Kortet är personligt och en värdehandling.

Kortet gäller inom hela Region Skåne. Därför behöver du bara ett kort, även om du arbetar på flera olika ställen i regionen och i olika system.

Förteckning över Region Skånes olika korttyper

För bemannings-/hyrpersonal finns egna regler.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter