E-tjänstekortets utföranden

Region Skånes e-tjänstekort finns i olika varianter. Vilken typ av kort du får beror på ditt anställningsförhållande och vilka behov du har av tillgång till IT-tjänster.

E-tjänstekortet används i flera olika syften och i olika system. Kortet är personligt och är en värdehandling.

Kortet gäller inom hela Region Skåne. Därför behöver du bara ett kort, även om du arbetar på flera olika ställen och i olika system. För bemannings-/hyrpersonal finns egna regler.

Korttyper och användningsfall

Personen måste finnas upplagd i Skånekatalogen för att kunna få ett e-tjänstekort, reservkort eller certifikat.

Uppgifterna för anställda i Region Skåne förs automatiskt över från HR Fönster till Skånekatalogen. Överföringen sker vid två tillfällen per dygn.

Katalogadministratören uppdaterar personposten i Skånekatalogen, om personposten ligger i en Inbox måste posten flyttas innan man kan beställa kort eller certifikat. I samband med överföringen från HR Fönster till Skånekatalogen skapas automatiskt en e-postadress.

Fotografering och hämtning av kort sker på någon av Region Skånes Kortstationer.

Generellt gäller att giltig svensk id-handling måste uppvisas vid fotografering och hämtning av alla korttyper.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.