Beställning av behörigheter

Beställning av bland annat VDI, RSVPN och certifikat.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

Beställare
Användare
Skånekatalogen
Befattningskod
VDI
RSVPN
Obstetrix
Övrigt

Ange giltighetstid för certifikat för reservkort, max 6 månader i rutan Kommentar. Därefter måste certifikatet förnyas.

Reservkortnummer
Köp av reservkort
Kommentarer
Enhetens chef har godkänt beställningen

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter