Bli kund hos Labmedicin

Här hittar du instruktioner för hur du blir kund hos Labmedicin. Instruktionerna gäller offentlig finansierad hälso- och sjukvård inkl. vårdgivare med avtal alternativt är upphandlade samt för forskningsstudier.

Offentlig finansierad hälso- och sjukvård i Skåne

Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kunder hos Labmedicin. Särskild förfrågan behövs inte.

Använd vårdenhetens kundkod inom Region Skåne

Offentligt finansierad hälso- och sjukvård utanför Skåne

 1. Fyll i formuläret: Bli kund
 2. Ví gör en bedömning av förfrågan utifrån bland annat förväntade analysmängder.
 3. Ansök om kundkod efter eventuellt godkännande

Forskningsstudier

 1. Fyll i formuläret: Provsamling
  Obs, gör en ny förfrågan inför varje ny studie.
 2. Ví gör en bedömning av förfrågan utifrån bland annat av förväntade analysmängder.
 3. Ansök om kundkod efter eventuellt godkännande

Se även utlämnande av personuppgifter för forskning

Om du vill sätta upp en studie där vi hjälper till med provinsamling och lagring i biobank:

Biobank och forskningsstudier

Webbformulär

 • Bli kund

  Bli kund

  Ditt namn
  Organisation
  Org.nr / motsvarande
  Adress
  E-post
  Telefon
  Medicinskt ansvarig
  Analyser (beskriv vilken typ av analys som avses)
  Volymer (beskriv vilka provvolymer som avses)
  Övrigt (ange ev. övriga önskemål)
   

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter