Biobank och forskningsstudier

En biobank är en samling prover som kan härledas till en viss person – blodprov, cellprov eller andra vävnadsprover – som tas i vården och sparas längre tid än två månader efter avslutad analys, för vetenskapliga studier eller för behandling och undersökning.

Checklista för forskare inför uppstart av studie som ska hanteras med hjälp av Labmedicin

 1. Etikansökan ska vara godkänd.
 2. Följande ska utföras:
 3. När du har fått klartecken från Labmedicin:
  Beställ kundkod hos Region Skåne.

Alla blanketter för ansökan om insamling och tillgång till biobanksprover finns på:

För insamling och tillgång till biobanksprover (RBC syd)

Samtycke

Biobankslagen medger att biologiska prov som insamlats och/eller sparats i vården får användas till forskning och utveckling om provgivarna gett sitt medgivande till detta. Härutöver fordras alltid etiskt tillstånd enligt etikprövningslagen. Patientinformation och mer information om samtycke:

Patientens rättigheter - Patientadministration

Remisser

Vissa remisser innehåller samtyckesförfrågan. I vissa fall tar biobanksavdelningen fram remisser, i andra fall finns det redan befintliga remisser som kan användas:

Remisser och blanketter - Laboratoriemedicin

 • Formulär provsamling

  Kontakta oss inför planering av studie. Formuläret är ett underlag för att kunna bedöma hur vi kan hjälpa till.

  Planering av provsamling

  Information om provsamlingsansvarig:
  Provsamlingens huvudman är:
  Provsamlingen kommer förvaras vid:
  Provsamlingen skall registreras enligt alternativen:
  Planerad tidsram:
  Provtagning planeras ske vid provtagningen på Labmedicin Klinisk kemi i:
  Provtagning planeras ske vid vårdcentraler, privata mottagningar, företagshälsovård (ange vilken) i:
  Provhantering (centrifugering, registrering, alikvotering) kommer att ske vid Labmedicin Klinisk kemis provmottagning i:
  Ange vilket provmaterial som kommer att samlas:
  Är avtal tecknat med Biobanksavdelning?
 • Specifika anvisningar - biobanksavdelningar
 • Beställningsbar utbildning

  Verksamhetsområde Biobank ger kostnadsfri information och utbildning, på avdelningar, kliniker och institutioner samt inom forskningsstudier, nätverk och samarbeten.

  Läs mer och hitta bokningsinformation i utbildningskalendern:
  Presentation av verksamhetsområde Biobank - Utbildningskalender

 • Pågående forskningsstudier

  Dessa studier är endast aktuella studier drivna av oss sjäva inom Labmedicin.

  Malaria - Bebesia

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter