Ersättningsetablering

Ersättningsetablering innebär en möjlighet för vårdgivare att genom försäljning överlåta en verksamhet och rätten till samverkansavtal med Region Skåne. Överlåtelse sker till högstbjudande.

Region Skånes åtagande omfattar att hantera annonsering och den rent administrativa delen av försäljningen.

Anmälan om ersättningsetablering (pdf)