Vårdhemskatalog

Region Skåne har fr. o. m 1 oktober 2011 avtal med ett antal vård- och behandlingshem avseende behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade patienter.

I vårdhemskatalogen finns en kort information om respektive avtal. De fullständiga avtalen för respektive leverantör finns i Region Skånes avtalskatalog

Vid remitteringar till extern behandling på vård- och behandlingshem ska i första hand våra avtalspartners anlitas.

 

 • Psykossjukdomar

  • Ljungagården, Södra Ljunga

   Adress  Södra Ljunga, 341 91 Ljungby
   Hemsida  Ljungagården, Södra Ljunga
   Kontaktperson  Eleonor Löfstedt, tel. 076-3092510 
   Ägare  INOM (Inovativ omsorg)
   Antal platser  21
   Åldersgrupp        18-
   Kön  Män och kvinnor
   Vårdformer HSL, LPT, LRV
   Pris 2 460kr/dygn
   Diagnosgrupp Psykossjukdomar  
   Anhörigarbete tillägg Strukturerat familjestöd
   Behandlingsmetoder tillägg ESL
   Inkl. missbruksbehandling       Nej
  • Hagagården, Båstad

   Adress    Hagagatan 24, 269 35 Båstad
   Hemsida    Hagagården, Båstad
   Kontaktperson Magnus Bengtsson, tel: 0703 411 998 
   Ägare    Haga Göstorps Psykiatri AB
   Antal platser    26
   Åldersgrupp 18-
   Kön  Män och kvinnor
   Vårdformer        HSL, LPT, LRV
   Pris  1 653 kr/dygn
   Diagnosgrupp Psykossjukdomar  
   Anhörigarbete tillägg Nej
   Behandlingsmetoder tillägg Nej
   Inkl. missbruksbehandling   Återfallsprevention
   Övrig information  
   Ramavtal finns även för     Bipolär sjukdom
   Depression- och ångestsjukdom
  • Göstorpsgården, Laholm

   Adress  Göstorpsvägen 116a, 312 92, Laholm
   Hemsida     Göstorpsgården, Laholm
   Kontaktperson          Magnus Bengtsson, 070-3411998
   Ägare  Haga Göstorps Psykiatri AB Göstorpsgården 
   Antal platser 24
   Åldersgrupp            18-
   Kön Män och kvinnor
   Vårdformer HSL, LPT, LRV
   Pris 1653 kr/dygn
   Diagnosgrupp Psykossjukdomar  
   Anhörigarbete tillägg    Nej
   Behandlingsmetoder tillägg Nej
   Inkl. missbruksbehandling  Återfallsprevention
   Övrig information  
   Ramavtal finns även för   Bipolär sjukdom
   Depression- och ångestsjukdom 
  • Björklunda, Tyringe

   Adress  Hantverksgatan 1, 282 23 Tyringe
   Hemsida  Björklunda, Tyringe
   Kontaktperson Rolf Malm, tel: 042-311 58 13
   Ägare   INOM (Inovativ omsorg)
   Antal platser  44
   Åldersgrupp 18-
   Kön Män och kvinnor
   Vårdformer    HSL, LPT, LRV
   Pris   1 962 kr/dygn
   Diagnosgrupp Psykossjukdomar  
   Anhörigarbete tillägg  Strukturerat familjestöd
   Behandlingsmetoder tillägg   ESL
   Inkl. missbruksbehandling     Nej
    Övrig information  
   Ramavtal finns även för    Bipolär sjukdom
   Neuropsykiatriska störningar
   Depression- och ångestsjukdom 
 • Bipolär sjukdom

  • Hagagården, Båstad

   Adress      Hagagatan 24, 269 35 Båstad
   Hemsida   Hagagården, Båstad
   Kontaktperson    Magnus Bengtsson, tel: 0703 411 998
   Ägare       Haga Göstorps Psykiatri AB
   Antal platser   26
   Åldersgrupp   18-
   Kön   Män och kvinnor
   Vårdformer  HSL, LPT, LRV
   Pris  1 653 kr/dygn
   Diagnosgrupp Bipolär sjukdom  
   Anhörigarbete tillägg     Nej
   Behandlingsmetoder tillägg  Nej
   Inkl. missbruksbehandling   Återfallsprevention
   Övrig information  
   Ramavtal finns även för   Psykossjukdomar
   Neuropsykiatriska störningar 
  • Göstorpsgården, Laholm

   Adress           Göstorpsvägen 116a, 312 92, Laholm
   Hemsida  Göstorpsgården, Laholm
   Kontaktperson  Magnus Bengtsson, 070-3411998
   Ägare     Haga Göstorps Psykiatri AB
   Antal platser    24
   Åldersgrupp      18-
   Kön Män och kvinnor
   Vårdformer     HSL, LPT, LRV
   Pris  1 653 kr/dygn
   Diagnosgrupp Bipolär sjukdom  
   Anhörigarbete tillägg      Nej
   Behandlingsmetoder tillägg   Nej
   Inkl. missbruksbehandling  Återfallsprevention
   Övrig information  
   Ramavtal finns även för  Psykossjukdomar
   Depression- och ångestsjukdom 
  • Björklunda, Tyringe

   Adress Hantverksgatan 1, 282 23 Tyringe
   Hemsida      Björklunda, Tyringe
   Kontaktperson  Rolf Malm, tel: 042-311 58 13
   Ägare   INOM (Inovativ omsorg)
   Antal platser  44
   Åldersgrupp 18-
   Kön  Män och kvinnor
   Vårdformer   HSL, LPT, LRV
   Pris         1 962 kr/dygn
   Diagnosgrupp Bipolär sjukdom  
   Anhörigarbete tillägg   Strukturerat familjestöd
   Behandlingsmetoder tillägg  Samtalsterapi
   Inkl. missbruksbehandling    Nej
   Övrig information  
   Ramavtal finns även för     Psykossjukdomar
   Neuropsykiatriska störningar
   Depression- och ångestsjukdomar
 • Personlighetsstörningar och/eller självskadeproblematik

  • Björkhaga Kompetens, Perstorp

   Adress        Oderljungavägen 39, 284 38 Perstorp
   Hemsida     Björkhaga, Perstorp
   Kontaktperson Diana Persson, 0435-35595
   Ägare          Attendo Björkhaga kompetens AB
   Antal platser           23
   Åldersgrupp       18-
   Kön Män och kvinnor
   Vårdformer             HSL, LPT, LRV
   Pris 2 118 kr/dygn
   Personlighetsstörningar och/eller självskadeproblematik  
   Anhörigarbete tillägg  Nej
   Behandlingsmetoder tillägg Nej
   Inkl. missbruksbehandling     Nej
   Övrig information  
   Ramavtal finns även för   Ätstörningar 
  • Höga Kusten Vård & Omsorg, Hälledal

   Adress        Vårvägen 4, 870 16 Ramvik
   Hemsida  Höga Kusten Vård och Omsorg, Ramvik
   Kontaktperson   

   Lena Bölander, tel: 073-3775250

   Ägare             Höga Kusten Vård och Omsorg AB
   Antal platser  18
   Åldersgrupp      18-
   Kön  Män och kvinnor
   Vårdformer      HSL, LPT, LRV 
   Pris   1 792 kr/dygn
   Diagnosgrupp Personlighetsstörningar och/eller självskadeproblematik  
   Anhörigarbete tillägg  Nej
   Behandlingsmetoder tillägg  Nej
   Inkl. missbruksbehandling Återfallsprevention
  • Björkvik Ringsjöhemmet, Höör

   Adress Nybyvägen 36, 243 93 Höör
   Hemsida    Ringsjöhemmet, Höör
   Kontaktperson        Karin Cohen, 0722-36 30 86
   Ägare   INOM (Inovativ omsorg)
   Antal platser  29
   Åldersgrupp        18-
   Kön           Män och kvinnor
   Vårdformer      HSL, LPT, LRV
   Pris       2 989 kr/dygn
   Diagnosgrupp Personlighetsstörningar och/eller självskadeproblematik  
   Anhörigarbete tillägg  Strukturerat familjestöd
   Behandlingsmetoder tillägg Kurs i ångesthantering
   Inkl. missbruksbehandling Gruppbehandling, återfallsprevention
   Övrig information  
   Ramavtal finns även för Depression- ångestsjukdom 
  • Solhaga vårdhem, Örkelljunga

   Adress Kungsvägen 40, 280 40 Skånes Fagerhult
   Hemsida      Solhaga vårdhem, Skånes Fagerhult
   Kontaktperson   Annette Andersson/Marie-Christine Martinsson 0433-32730
   Ägare Temabo AB
   Antal platser  54
   Åldersgrupp     18-
   Kön  Män och kvinnor
   Vårdformer     HSL, LPT, LRV
   Pris       1 670 Kr/dygn
   Diagnosgrupp Personlighetsstörningar och/eller självskadeproblematik  
    Anhörigarbete tillägg  Nej
   Inkl. missbruksbehandling
   Nej
  • Finjagården, Finja

   Adress  PL 9062, 281 93 Finja
   Hemsida         Finjagården, Finja
   Kontaktperson  Liselott Eliasson, tel: 0451-45142
   Ägare   Finjagårdens AB
   Antal platser  30
   Åldersgrupp    18-
   Kön      Män och kvinnor
   Vårdformer     HSL, LPT, LRV
   Pris 3 162 kr/dygn
   Diagnosgrupp Personlighetsstörningar och/eller självskadeproblem  
   Anhörigarbete tillägg  Familjeband
   Behandlingsmetodertillägg  DBT,samtalsterapi, ESL och relationsträningsprogram
   Inkl. missbruksbehandling Nej
   Övrig information  
   Ramavtal finns även för 
   Ätstörningar 
 • Neuropsykiatriska störningar

  • Hagagården, Båstad

   Adress      Hagagatan 24, 269 35 Båstad
   Hemsida  Hagagården, Båstad
   Kontaktperson Magnus Bengtsson, tel: 0703 411 998
   Ägare       Haga Göstorps Psykiatri AB
   Antal platser    26
   Åldersgrupp   18-
   Kön  Män och kvinnor
   Vårdformer          HSL, LPT, LRV
   Pris      1 653 kr/dygn
   Diagnosgrupp Neuropsykiatriska störningar  
   Anhörigarbete tillägg   Nej
   Behandlingsmetoder tillägg Nej
   Inkl. missbruksbehandling   Återfallsprevention
   Övrig information  
   Ramavtal finns även för           Psykossjukdomar
   Bipolär sjukdom 
  • Björklunda, Tyringe

   Adress Hantverksgatan 1, 282 23 Tyringe
   Hemsida  Björklunda, Tyringe
   Kontaktperson   Rolf Malm, tel: 042-311 58 13
   Ägare   INOM (Inovativ omsorg)
   Antal platser           44
   Åldersgrupp   18-
   Kön  Män och kvinnor
   Vårdformer    HSL, LPT, LRV
   Pris   1 962 kr/dygn
   Diagnosgrupp Neuropsykiatriska störningar  
   Anhörigarbete tillägg   Strukturerat familjestöd
   Behandlingsmetoder tillägg Nej
   Inkl. missbruksbehandling  Nej
   Övrig information  
   Ramavtal finns även för   Psykossjukdomar
   Bipolär sjukdom
   Depression- och ångestsjukdomar
 • Depression- och ångestsjukdom

  • Göstorpsgården, Laholm

   Adress Göstorpsvägen 116a, 312 92, Laholm
   Hemsida Göstorpsgården, Laholm
   Kontaktperson   Magnus Bengtsson, 070-3411998
   Ägare               Haga Göstorps Psykiatri AB Göstorpsgården
   Antal platser    24
   Åldersgrupp    18-
   Kön Män och kvinnor
   Vårdformer    HSL, LPT, LRV
   Pris 1653 kr/dygn
   Diagnosgrupp Depression- och ångestsjukdomar  
   Anhörigarbete tillägg  Nej
   Behandlingsmetoder tillägg   Nej
   Inkl. missbruksbehandling     Återfallsprevention
   Övrig information  
   Ramavtalfinns även för Psykossjukdom
   Bipolär sjukdom
  • Björkvik Ringsjöhemmet, Höör

   Adress     Nybyvägen 36, 243 93 Höör
   Hemsida  Ringsjöhemmet, Höör
   Kontaktperson    Karin Cohen, 0722-36 30 86
   Ägare      INOM (Inovativ omsorg)
   Antal platser  29
   Åldersgrupp  18-
   Kön   Män och kvinnor
   Vårdformer  HSL, LPT, LRV
   Pris       2 989 kr/dygn
   Diagnosgrupp Depression- och ångestsjukdomar  
   Anhörigarbete tillägg            Strukturerat familjestöd
   Behandlingsmetoder tillägg   Nej
   Inkl. missbruksbehandling  Gruppbehandling, återfallsprevention
   Övrig information  
   Ramavtal finns även för  Personlighetsstörningar och/eller självskadeproblematik 
  • Björklunda, Tyringe

   Adress Hantverksgatan 1, 282 23 Tyringe
   Hemsida    Björklunda, Tyringe
   Kontaktperson Rolf Malm, tel: 042-311 58 13
   Ägare INOM (Inovativ omsorg)
   Antal platser  44
   Åldersgrupp 18-
   Kön Män och kvinnor
   Vårdformer    HSL, LPT, LRV
   Pris 1 962 kr/dygn
   Diagnosgrupp Depression- och ångestsjukdom  
   Anhörigarbete tillägg Strukturerat familjestöd
   Behandlingsmetoder tillägg  Samtalsterapi
   Inkl. missbruksbehandling  Nej
   Övrig information  
   Ramavtal finns även för  Psykossjukdomar
   Bipolär sjukdom
   Neuropsykiatriska störningar     
 • Ätstörningar

  • Österlenportens Behandlingshem, Degeberga

   Adress      Forsakarsvägen 30, 297 32 Degeberga
   Hemsida        Österlenportens behandlingshem, Degeberga
   Kontaktperson      Henric Palmqvist, tel: 044-350 064
   Ägare     Österlenportens Behandlingshem AB
   Antal platser     12
   Åldersgrupp        16-26 år
   Kön Kvinnor
   Vårdformer           HSL, LPT, LRV
   Pris 4 346 kr/dygn
   Diagnosgrupp Ätstörningar  
   Anhörigarbete tillägg  Strukturerat familjestöd
   Behandlingsmetoder tillägg  Måltidsstöd, samtalsterapi, DBT, färdighetsträning      
   Inkl. missbruksbehandling     Nej
  • Björkhaga Kompetens, Perstorp

   Adress  Oderljungavägen 39, 284 38 Perstorp
   Hemsida  

   Björkhaga, Perstorp

   Kontaktperson   Diana Persson, 0435-35595
   Ägare  Attendo Björkhaga kompetens AB
   Antal platser  23
   Åldersgrupp           18-
   Kön Män och kvinnor
   Vårdformer HSL, LPT, LRV
   Pris  2 118 kr/dygn 
   Diagnosgrupp Ätstörningar  
   Anhörigarbete tillägg    Nej
   Behandlingsmetoder tillägg  Nej
   Inkl. missbruksbehandling     Nej
   Övrig information  
   Ramavtal finns även för   Personlighetsstörningar 
   och/eller självskadeproblematik 
  • Finjagården, Finja

   Adress PL 9062, 281 93 Finja
   Hemsida   Finjagården, Finja
   Kontaktperson          Liselott Eliasson, tel: 0451-45142
   Ägare       Finjagårdens AB
   Antal platser 30
   Åldersgrupp         18-      
   Kön Män och kvinnor
   Vårdformer    HSL, LPT, LRV
   Pris           3 162 kr/dygn
   Diagnosgrupp Ätstörningar  
   Anhörigarbete tillägg  Familjeband
   Behandlingsmetoder tillägg DBT, samtalsterapi, ESL, hälsoprogram
   Inkl. missbruksbehandling  Nej
   Övrig information  
   Ramavtal finns även för   Personlighetsstörningar och/eller självskadeproblem
 • Barn- och ungdomspsykiatrisk problematik

  • Segesholms Behandlingshem, Vittskövle

   Adress   Åhultsvägen 167, 29 791 Vittskövle
   Hemsida            Segeholms behandlingshem, Vittskövle
   Kontaktperson   Johan Wetterlöv tel: 0709-323 522
   Ägare     Behavior and Brain AB    
   Antal platser           4
   Åldersgrupp   15-
   Kön   Kvinnor
   Vårdformer  HSL, LPT, LRV
   Pris   4 771 kr/dygn
   Diagnosgrupp Barn- och ungdomspsykiatrisk problematik  
   Anhörigarbete tillägg    Strukturerat familjestöd
   Behandlingsmetoder tillägg  Färdighetsträning, Samtalsterapi
   Inkl. missbruksbehandling Nej